ثبت نام http://www.14shams.ir 2019-12-07T11:30:16+01:00 text/html 2019-12-07T07:19:02+01:00 www.14shams.ir سامان حسنی علامت تجاری چیست ؟ http://www.14shams.ir/post/50 <div><br></div><div>در بند الف ماده 30 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 علامت تجاری این گونه تعریف شده است :</div><div>علامت و نام تجاری عبارتند از:</div><div>الف)علامت یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.</div><div>ب)علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رویتی که با عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ی ثبت معرفی شود و بتواند مبدا و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می کنند متمایز سازد.</div><div>ج) نام تجاری یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده ی شخص حقیقی یا حقوقی باشد.</div><div>همچنین، ماده 1 قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات در تعریف علامت تجاری مقرر می دارد : ” علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش – تصویر – رقم – حرف – عبارت – مهر – لفاف – و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی ، تجاری یا فلاحتی اختیار می شود.</div><div>پس به طور کلی می توان گفت علامت تجاری یا برند، نشانه ای است مشخص کننده که می تواند روی محصول قرار گیرد یا همراه با ارائه خدمات یا بازاریابی محصول مطرح شود، کاربرد آن آگاه سازی مردم در رابطه با مبدا صنعتی یا تجاری کالا یا خدمات است. در واقع این گونه علائم ، به طور غیرمستقیم ، ضمانتی هستند برای کیفیت ، چرا که مصرف کننده انتظار دارد از کالا و خدمات همراه با علامت تجاری کیفیت مطلوبی را دریافت کند. علاوه بر این ، این علائم یکی از عناصر باارزش دارایی و سرمایه غیرمادی متعلق به شرکت ها هستند.</div><div>در دینای امروز، مشتریان برند، فقط محصول فیزیکی یا اصل خدمت را نمی خرند، بلکه موقعیت ، پرستیژ و مزایایی را که از آن طریق دریافت می دارند می خرند و این کیفیت غیرقابل لمس همان است که می تواند باعث ترجیح خرید یک محصول به محصولات مشابه شده و سهم بازار آن شرکت را افزایش دهد.</div><div>علایم تجارتی و صنعتی را می توان به انواع زیر تقسیم نمود:</div><div>1- علامت تجارتی</div><div>2-علامت صنعتی</div><div>3- علایم مربوط به محصولات</div><div>4- علایم مربوط به خدمات</div><div>5- علایم فردی</div><div>6- علایم عمومی یا جمعی</div><div>7- علایم ساده</div><div>8- علایم مرکب</div><div>9- علایم کتبی</div><div>10- علایم تصویری</div><div>11- علائم غیر مادی</div><div>ثبت علائم تجاری دارای محدویت قانونی است. قانون ثبت علائم و آئین نامه اصلاحی اجرایی مصوب سال 1337 ثبت علامت ذیل را ممنوع نموده است :</div><div>1. علائم رسمی، دولتی و مملکتی – نظیر پرچم ایران ، علائم وزارتخانه ها ، هلال احمر ، علائم نیروهای مسلح و …</div><div>2. علائمی که قبلاَ خود یا مشابه آن به ثبت رسیده باشد.</div><div>3. علائم منافی عفت عمومی و نظم و انضباط اجتماعی.</div><div>4. علائمی که دارای اسم و عبارت عمومی باشد و دولت استعمال آن را تحت علامت تجاری منع کرده باشد.</div><div>در ثبت علامت تجاری رعایت نکات ذیل الزامی است :</div><div>1. علامت تجاری نباید تکراری و یا مشابه علایم مستعمل قبلی باشد</div><div>2. علامت تجاری یک شرکت باید در میان علائم شرکت های مشابه، مشخص و متمایز باشد و توسط افراد عادی به سهولت تمیز داده شود.</div><div>3. علامت تجاری باید بنحوی طراحی و تعیین می شود که موجب خطا، اشتباه، فریب و گمراهی مخاطب و مشاهده کننده نگردد.</div><div>در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با متخصصان ثبت شرکت نیک در ارتباط باشید.</div> text/html 2019-12-07T07:14:59+01:00 www.14shams.ir سامان حسنی مراحل ثبت اینترنتی شرکت http://www.14shams.ir/post/49 <div><br></div><div>ثبت شرکت مراحل مختلفی را طی می کند. برای اعلام تقاضای ثبت شرکت، در مرحله ی اول می بایست اطلاعات خواسته شده را از طریق سامانه ی اداره ثبت شرکت ها به نشانی&nbsp; تکمیل کنید. مراحل ثبت شرکت اینترنتی موضوع این مقاله است که آن را به شرح ذیل مورد بررسی قرار می دهیم .</div><div>مراحل ثبت شرکت در سامانه&nbsp; ی اداره ی ثبت شرکت ها :</div><div><br></div><div>مرحله اول</div><div>مرحله اول مربوط به تکمیل اطلاعات متقاضی می باشد.</div><div>_وارد کردن نام، نام خانوادگی، شماره تلفن و.. متقاضی تأسیس شرکت یا مؤسسه.</div><div>_ مشخص نمودن تابعیت متقاضی</div><div>_ در صورت ایرانی بودن وارد کردن شماره ملی و در صورت غیر ایرانی بودن وارد کردن شماره گذرنامه</div><div>_مشخص نمودن سمت متقاضی</div><div>_ تکمیل مشخصات شخص امضاکننده دفتر.( شخصی که اطلاعات شرکت را در اداره ثبت شرکتها تأیید می کند)</div><div><br></div><div>مرحله دوم</div><div>صفحه بعدی مربوط به نام و اطلاعات شخص حقوقی است .</div><div>_ ابتدا نوع شرکت از فهرست نوع شرکت انتخاب می گردد.</div><div>_ درج پنج نام درخواستی به ترتیب اولویت</div><div>_ دریافت شماره پیگیری نوزده رقمی و ذخیره اطلاعات واردشده</div><div><br></div><div>مرحله سوم</div><div>مرحله سوم د ر ارتباط با موضوع فعالیت</div><div>_ در صفحه مربوطه نوع فعالیت شرکت را مشخص نمایید.</div><div>_ تعیین مدت فعالیت مبنی بر محدود یا نامحدود بودن</div><div>_ معلوم نمودن وجود یا عدم وجود مجوز از سازمانها و ارگانهای خاص در صورت نیاز و وارد کردن شماره و تاریخ مجوز در صورت نیاز به مجوز.</div><div><br></div><div>مرحله چهارم</div><div>اطلاعات مرکز اصلی</div><div>که در این مرحله مشخصات پستی شامل، کد پستی و شماره تلفن، پست الکترونیک، شماره دورنگار، و نشانی تارنما در صورت نیاز وارد می گردد. هم چنین باید نشانی مرکز اصلی به عنوان مبدأ مراسلات پستی معلوم گردد.</div><div><br></div><div>مرحله پنجم</div><div>مرحله پنجم در ارتباط با سرمایه شخص حقوقی است شامل :</div><div>_ انتخاب نوع سرمایه شخص حقوقی از فهرست ( بانام یا بی نام بودن سهام و..)</div><div>_ تعیین ارزش ریالی هر سهم.</div><div>_ تعیین تاریخ تعلق سهام به شرکت و تعیین ارزش سرمایه ریالی.</div><div>اشخاص (حقیقی و حقوقی)</div><div>_ تکمیل نام اشخاصی که در شرکت یا مؤسسه دارای سمت اند.</div><div>_ چنانچه شخص حقیقی باشد مشخصات شخصی فرد مانند نام ، نام خانوادگی، شماره ملی و.. و چنانچه حقوقی باشد نوشتن نام فارسی، تابعیت، شناسه ملی، شماره ثبت وتعیین تابعیت شخص حقیقی</div><div>سهام/ سرمایه اشخاص</div><div>در این صفحه اطلاعات مربوط به سهام یا سرمایه شخص وارد می شود. اطلاعاتی چون انتخاب شخص صاحب سهام از فهرست اشخاص شخصی، تعیین نوع سهام که آیا بی نام است یا با نام، نقدی است یا غیر نقدی. همچنین تعیین تعداد سهام و درصد سهام</div><div><br></div><div>مرحله ششم</div><div>سمت اشخاص و ارتباط بین اشخاص</div><div>وارد نمودن سمت شخص در مؤسسه یا شرکت. از فهرست نوع سمت، سمت شخص را انتخاب می کنیم. سپس تاریخ شروع سمت وبعد از آن مدت تصدی شخص در شرکت باید معلوم گردد. سپس اطلاعات نماینده قانونی را وارد می نماییم. یعنی شخص نماینده شده و شخصی که وکیل نماینده اوست و دیگر اطلاعات مربوط به نماینده.</div><div>شعب و سمت ها در شعب</div><div>چنانچه شرکت یا مؤسسه شعبه ای داشته باشد ابتدا کد پستی شعبه ، شماره تماس وکد ملی قیدشده، از فهرست واحد ثبتی شعبه، اداره ثبتی که شعبه در آن قرار دارد تعیین می شود.</div><div>بعد از پر نمودن جاهای مربوط به شعب، سمت فردی که قبلاَ در اشخاص وارد شده وارد می گردد.</div><div><br></div><div>مرحله هفتم</div><div>روزنامه</div><div>اطلاعات سال مالی شرکت در این قسمت وارد می شود. یعنی روز و ماه شروع سال مالی. همچنین اطلاعات روزنامه شرکت یا انتخاب از فهرست روزنامه شرکت تعیین می شود.</div><div>سپس متن اظهارنامه و اساسنامه شرکت یا مؤسسه را باید وارد نمود. در مرحله پایانی با توجه به نوع شرکت مدارکی که متقاضی باید ارائه کند نشان داده شده و باید گزینه تأیید مدارک مورد نیاز را تیک زد که متقاضی باید آنها را تهیه کند.&nbsp; کلیک بر روی گزینه پذیرش پایان کار بوده و تقاضای تأسیس ثبت نهایی شده و ارسال می گردد. بعد از دریافت رسید پذیرش اینترنتی،&nbsp; مدارک تأیید شده و پرینت شده از طریق سامانه باید توسط اعضا امضا شود.</div><div>بعد از اتمام، سامانه یک شماره ثبت می دهد که برای چاپ در روزنامه به آن احتیاج خواهد بود.</div><div>مدارکی که بعد از تکمیل مراحل ثبت از طریق پست ارسال می گردد:</div><div>_ دو نسخه از مدارکی که توسط اعضاء امضا شده.</div><div>_ کپی مدارک شناسایی افراد.</div><div>_ گواهی عدم سوء پیشینه ی کیفری اعضا.</div><div>_ یک برگه ازتأیید نام و برگه ی رسید پذیرش اینترنتی.</div><div>متقاضیان محترم ثبت شرکت ، می توانند تمامی امور ثبتی و اداری خود را به متخصصان ثبت شرکت&nbsp; بسپارند.</div><div>کلیه خدمات ثبتی در سریع ترین زمان و با مناسب ترین هزینه در این موسسه به صورت ویژه ارائه می گردد.</div><div>&nbsp;</div><div><br></div> text/html 2019-11-21T09:15:36+01:00 www.14shams.ir سامان حسنی تبدیل شرکت ها http://www.14shams.ir/post/48 <div><br></div><div>تبدیل در لغت به معنای دگرگون ساختن است. مراد از شركت، شركت تجارتی بوده كه شخصی حقوقی است كه با هدف انجام فعالیت تجاری و بردن سود با سرمایه‌ای معین به وسیله دو یا چند نفر تشكیل می‌شود. در اصطلاح حقوقی تبدیل شرکت بدین معناست که بدون محو شخصیت حقوقی قبلی شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی جدیدی برای آن، شرکت شکل و قالبی نو پیدا کند.</div><div><br></div><div>فلسفه و مزایای تبدیل شرکت</div><div><br></div><div>شرکا به هنگام ایجاد شرکت با ملاحظه خصوصیات هر یک از انواع شرکت‌های تجارتی و مقایسه آن با نیازهای خویش مبادرت به انتخاب مناسب‌ترین نوع شرکت می‌نمایند. با این وجود ممکن است در این راه دچار اشتباه گردند و یا آن‌که گذشت زمان و تغییر اوضاع و احوال، تغییر نوع شرکت را ایجاب نماید. در این صورت شرکا مایل نیستند شرکت موجود را از میان برده و شرکت جدیدی را به وجود آورند بلکه علاقه‌مندند که بدون لطمه به استمرار حیات شخصیت حقوقی شرکت تجارتی، نوع آن تغییر یابد. تبدیل نوع شرکت، شخصیت حقوقی شرکت را از بین نبرده و شرکتی که تبدیل شده است، کارهای شرکت سابق را ادامه می‌دهد، بدون آن‌که وقفه‌ای حاصل گردد و مزیت آن بر انحلال و تشکیل شرکت دیگر این است که تشریفات ثبت و پرداخت حق‌الثبت مجدد دیگر مورد پیدا نمی‌کند.</div><div><br></div><div>جواز تبدیل شرکت</div><div><br></div><div>در قانون تجارت و لایحه قانونی، قاعده‌ای کلی که دلالت بر جواز تبدیل همه انواع شرکت‌ها به یکدیگر باشد وجود ندارد؛ اما احکام خاصی در این زمینه موجود است. از جمله ماده ۲۷۸ لایحه قانونی تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام و ماده ۱۳۵ قانون تجارت تبدیل شرکت تضامنی به سهامی را تجویز نموده است. حقوقدانان بر این اعتقادند که اگر تمام شرکا موافقت کنند، تبدیل هر شرکتی به شرکت دیگر مجاز خواهد بود و چون تصمیم آن‌ها مخالف قانون نیست، دارای اثر خواهد بود.</div><div><br></div><div>شرایط تبدیل شرکت</div><div><br></div><div>کاملاً بدیهی است که تصمیم‌گیری به تنهایی موجب تبدیل شرکت نمی‌گردد بلکه باید با ملاحظه شرایط ایجاد هر یک از انواع شرکت‌ها، شرایط شرکت موجود را با شرایط شرکت مورد نظر تطبیق داد. این امر ممکن است مستلزم افزودن تعداد شرکا، افزایش سرمایه و همچنین اصلاحاتی در اساسنامه شرکت و نظایر آن باشد. به عنوان مثال ماده ۲۷۸ لایحه قانونی، برای تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام به دو شرط افزایش سرمایه به میزانی که برای ایجاد شرکت سهامی عام لازم است و همچنین اصلاح اساسنامه تصریح دارد.</div><div><br></div><div>به طور مسلم، بدون رضایت تمام شرکا نمی‌توان شرکتی را به شرکت دیگر تبدیل کرد؛ چه تبدیل شرکت ممکن است متضمن سنگین‌تر شدن تعهدات شرکا باشد؛ و حال آن‌که تشدید تعهدات شرکا بدون رضایت آنان مجاز نیست. با این وجود تبدیل شرکت نمی‌تواند به حقوق اشخاص ثالث که قبل از تبدیل ایجاد شده است، لطمه بزند. برای مثال، طلبکاران یک شرکت تضامنی که به شرکت با مسئولیت محدود تبدیل شده است می‌توانند تبدیل شرکت را نادیده بگیرند و برای طلب خود باز هم به شرکت مراجعه کنند؛ گویی شرکت هنوز تضامنی است.</div><div><br></div><div>تبدیل اجباری شرکت</div><div><br></div><div>قانونگذار در یک مورد به تبدیل اجباری شرکت حکم داده است. طبق ماده ۵ لایحه قانونی در صورتی که سرمایه شرکت سهامی (عام یا خاص) به هر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر شود، باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت‌های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد. ضمانت اجرای تخطی از حکم مذکور این است که اگر مدیران شرکت نسبت به افزایش سرمایه یا تبدیل شرکت اقدام نکنند، هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه درخواست نماید.</div><div><br></div><div>فرض‌های تبدیل شرکت</div><div><br></div><div>الف) تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام</div><div><br></div><div>قانونگذار به موجب ماده ۲۷۸ لایحه قانونی، تصویب تبدیل شرکت در مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت سهامی خاص، افزایش سرمایه، اصلاح و تنظیم اساسنامه و گذشتن دو سال از تاریخ تأسیس و تصویب دو ترازنامه شرکت سهامی خاص را به عنوان چهار شرط برای تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام مقرر کرده است.</div><div><br></div><div>در مواد ۲۷۹ تا ۲۸۱ لایحه قانونی تشریفات اعلام مراتب تبدیل شرکت به مرجع ثبت شرکت‌ها و آگهی این تبدیل در روزنامه کثیرالانتشار ذکر شده است. در ماده ۲۸۲ نیز تشریفات تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام با افزایش سرمایه بیان گردیده است. به موجب ماده ۲۸۳ لایحه قانونی در صورتی که سهام جدیدی که به ترتیب مزبور در ماده ۲۸۲ عرضه شده است تماماً تأدیه نشود، شرکت نمی‌تواند به شرکت سهامی عام تبدیل گردد.</div><div><br></div><div>ب) تبدیل شرکت سهامی عام به سهامی خاص</div><div><br></div><div>قانونگذار درباره تبدیل شرکت سهامی عام به سهامی خاص حکمی ندارد و میان حقوقدانان درباره جواز این تبدیل اختلاف نظر وجود دارد. برخی از آنان بر این باورند که چنانچه شرکت سهامی عام بخواهد به شرکت سهامی خاص تبدیل شود باید منحل شده و سهامداران آن، اقدام به تشکیل شرکت سهامی خاص کنند. برخی دیگر نیز معتقدند که شرکت سهامی عام، خارج از شرایط اضطراری ماده ۵ لایحه قانونی، قابل تبدیل به هیچ شرکتی نیست؛ زیرا مقررات این شرکت با قواعد آمره و ضمانت اجرای مدنی و کیفری قانونگذار حمایت می‌شود.</div><div><br></div><div>در مقابل، عده دیگری از حقوقدانان معتقدند این تبدیل، همانند تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام، مجاز است. در این تبدیل باید مقررات راجع به تشکیل شرکت سهامی خاص رعایت شود و چون تبدیل شرکت مستلزم تغییر اساسنامه است، مرجع تصمیم گیرنده در مورد آن هم مجمع عمومی فوق‌العاده است.</div><div><br></div><div>ج) تبدیل شرکت سهامی به یکی از شرکت‌های موضوع قانون تجارت</div><div><br></div><div>قانونگذار درباره این تبدیل قاعده خاصی وضع نکرده است؛ اما باید گفت چنین تبدیلی تنها در صورتی ممکن است که شرایط راجع به تشکیل این نوع شرکت‌ها رعایت شود. ولی با توجه به اصول کلی حقوق راجع به شرکت‌ها یادآوری نکات ذیل ضروری است:</div><div><br></div><div>برای تبدیل شرکت سهامی به شرکت تضامنی یا نسبی همه شرکا باید رضایت دهند؛ زیرا چنین تبدیلی به منزله افزودن بر تعهدات شرکاست و طبق ماده ۹۴ لایحه قانونی هیچ اکثریتی نمی‌تواند به این امر اقدام کند. اما برای تبدیل شرکت سهامی به شرکت با مسئولیت محدود رضایت همه شرکا لازم نیست؛ زیرا این تبدیل، تعهد شرکا را افزایش نمی‌دهد. برای تبدیل شرکت سهامی به شرکت‌های مختلط، هم تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده لازم است و هم رضایت کلیه شرکایی که از این پس شریک ضامن خواهند بود.</div><div>تنها مرجع صلاحیت‌دار درباره تبدیل شرکت سهامی، مجمع عمومی فوق‌العاده است؛ زیرا تبدیل شرکت از مصادیق تغییر اساسنامه بوده و به موجب ماده ۸۳ لایحه قانونی تغییر در مواد اساسنامه شرکت‌های سهامی در صلاحیت این مجمع است.</div><div>با این وجود در عمل، تبدیل شرکت سهامی به شرکت تضامنی یا نسبی فوق‌العاده نادر است؛ زیرا چنین تبدیلی به نفع صاحبان سهام نیست و تعهدات آنان را افزایش می‌دهد.</div><div><br></div><div>د) تبدیل شرکت تضامنی یا نسبی به شرکت سهامی عام یا خاص</div><div><br></div><div>طبق نص صریح قانونگذار، هر شرکت تضامنی یا نسبی می‌تواند با تصویب تمام شرکا به شرکت سهامی عام تبدیل شود. در این صورت رعایت تمام مقررات راجع به شرکت سهامی ضروری است. (مواد ۱۳۵ و ۱۸۹ قانون تجارت) این تبدیل اختیاری است؛ اما تبدیل شرکت نمی‌تواند موجب اضرار طلبکاران شود و تعهدات شرکت و شرکا در دوره عملیات شرکت تضامنی و نسبی از بین نمی‌رود.</div><div><br></div><div>ه) فروض دیگر تبدیل</div><div><br></div><div>چنانچه گفته شد، علیرغم سکوت قانونگذار، فروض مختلف تبدیل شرکت مجاز است. بنابراین در صورت رضایت تمامی شرکا و با رعایت شرایط شرکت مورد نظر، تبدیل انواع شرکت‌ها به شرکت دیگر مجاز بوده و به عنوان مثال، تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به شرکت تضامنی یا سهامی عام امکان‌پذیر است.</div><div><br></div><div>نتایج تبدیل شرکت</div><div><br></div><div>بعد از تصویب تبدیل شرکت و درج آگهی‌های لازم، شرکت تبدیل‌شده تلقی می‌گردد و وضعیت جدید آن در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد است. قبل از تبدیل شرکت کسانی که با شرکت معامله کرده‌اند، مطابق شرایط قبل از تبدیل، طلبکار شرکت هستند. شخصیت حقوقی شرکت نیز حفظ می‌شود؛ ولی نهاد اداره کننده و کنترل کننده شرکت باید با وضعیت جدید آن تطبیق یابد. مثلاً اگر شرکت سهامی خاص توسط سه نفر اداره می‌شد، پس از تبدیل به شرکت سهامی عام، تعداد مدیران باید به پنج نفر افزایش یابد.(ماده ۱۰۷ لایحه قانونی)</div> text/html 2019-11-21T09:14:25+01:00 www.14shams.ir سامان حسنی ثبت اختراع http://www.14shams.ir/post/47 <div><br></div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div>اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه، فن ، فناوری ، صنعت و مانند آن حل می نماید .</div><div><br></div><div>اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد .ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی، اختراعی کاربردی محسوب می شود که در رشته ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد .منظور از صنعت، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع دستی، کشاورزی، ماهیگیری و خدمات نیز می شود.</div><div><br></div><div>مواردی که از حیطه ثبت اختراع خارج است را به اختصار: کشفیات و نظریه ها، روشهای تجاری یا درمانی بیماری، آنچه که قبلا پیش بینی شده باشد و آنچه که خلاف موازین شرعی و عمومی و اخلاقی باشد.</div><div><br></div><div>موسسه ثبتی و حقوقی ملاصدرا افتخار دارد که با محوریت امور ثبتی از جمله ثبت شرکت، خدمات ارزنده ای نیز به جامعه مبتکرین و مخترعین ارائه نموده و نقش خود را در راستای پیشرفت و توسعه میهن عزیزمان ایفا کند.و در سالهای خدمت بالغ بر ۱۰۰۰ ثبت اختراع را در پرونده سبقه و ثبتی خود داشته باشد.</div><div><br></div><div>روش های ثبت اختراع</div><div>روش اعلامی</div><div>ثبت اختراع به نحوه روش اعلامی بر اساس ادعای مخترع صورت می گیرد در این روش ادعای مخترع مقرون به صحت تلقی شده و به شرط عدم سابقه ثبت ادعای مخترع به ثبت می رسد ماده ٣٦ قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات مقرر می دارد كه: ورقه (سند) اختراع به هیچ وجه برای قابل استفاده بودن و یا جدید بودن و یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و همچنین ورقه اختراع مزبور به هیچ وجه دلالت بر این نمیكند كه تقاضا كننده یا موكل او مخترع واقعی می باشد و یا شرح اختراع یا نقشه های آن صحیح است و اشخاص ذینفع می توانند نسبت به موارد مزبور در محكمه ابتدایی تهران اقامه دعوی كرده و خلاف آنرا ثابت نمایند در پرونده سبقه و ثبتی خود داشته باشد.</div><div><br></div><div>با عنایت به ماده فوق الذكر روش ثبت اختراع در ایران روش اعلامی می باشد مخترع مدارك اختراع ادعایی خود را به ثبت ملاصدرا تحویل&nbsp; می نماید و&nbsp; وکلای ثبت ملاصدرا در ارتباط با اداره مالیكت صنعتی با بررسی ادعای مخترع در سوابق ثبتی خود به شرط اینكه اختراع مذكور قبلا بنام دیگری به ثبت نرسیده باشد اقدام به ثبت اختراع خواهد نمود و سند اختراع (ورقه) به نام مخترع را صادر خواهد كرد در این حالت اداره مالكیت صنعتی كه مسئولیت صدور ورقه (سند) اختراع را به عهده دارد مسئول صحت وسقم اختراع مخترع نمی باشد بلكه مخترع شخصا پاسخگو خواهد بود و اگر شخص یا اشخاصی ادعایی نسبت به اختراع ثبت شده دارند باید درمحاكم ذیصلاح قضایی مستقر در تهران با خوانده قرار دادن مخترع اقامه دعوی نمایند و نتیجه رسیدگی و صدور حكم قطعی بیانگر واقعیت امر خواهد بود.</div><div><br></div><div>روش تحقیقی</div><div>بعضی از كشورها با بهره جستن از وسایل و امكانات و آزمایشگاه های مختلف در زمینه های متفاوت نسبت به بررسی ماهوی اختراع مخترع اقدام می نمایند و آزمایشات مدت مدیدی بطول می انجامد تا ادعای مخترع در خصوص اختراعش مورد بررسی قرار گرفته و صحت یا سقم ادعایش مشخص شود.</div><div><br></div><div>در این نظام سعی می شود كه اختراع قبل از ثبت بطور محرمانه نگهداری و حق تقدمی برای ثبت جهت متقاضی منظور شود و اگر ادعای مخترع مقرون به صحت تشخیص داده شد نسبت به ثبت از تاریخ تقاضا و چنانچه ادعای مخترع صحت نداشته باشد نسبت به رد اختراع اقدام می گردد. در برخی از كشورها از هر دو روش استفاده می گردد مثلا در سوئیس در مورد اختراعاتی كه در زمینه ساعت و دارو انجام می گیرد روش تحقیقی ودر سایر زمینه ها با استفاده از روش اعلامی نسبت به ثبت اقدام می شود.</div><div><br></div><div>بهره جویی از روش اعلامی و تحقیقی هر كدام مزایا و معایبی دارد كه ذكر آن در حوصله این مقال نمی گنجد قدر مسلم قانونگذار هر گشور استفاده از یكی از دو روش فوق را متناسب با مقتضیات ومصلحتهای خاص خود بر می گزیند ومقررات خاص آن را برای همگان لازم الاتباع می شمارد.</div><div><br></div><div>مدارک مورد نیاز برای ثبت اختراع</div><div>شخص حقیقی</div><div>– کپی مدارک شناسایی مالک و مخترع</div><div>– کپی شناسنامه و کارت ملی مخترع</div><div>– کپی مدارک شناسایی (کارت ملی و شناسنامه)</div><div>– پر کردن فرم های مربوطه اختراع</div><div>– نقشه اختراع(در صورتیکه اختراع دستگاه یا کالا باشد)</div><div>– آدرس و کدپستی (مالک و مخترع)</div><div>– تأییدیه استعلامی (به درخواست اداره ثبت اختراع)</div><div>– نقشه اختراع(در صورتیکه اختراع دستگاه یا کالا باشد)</div><div><br></div><div>– در صورت وجود مشابهت دفاعیه انجام شود</div><div>شخص حقوقی</div><div>– کپی مدارک شناسایی مالک و مخترع</div><div>– کپی شناسنامه و کارت ملی مخترع</div><div>– کپی مدارک شناسایی (کارت ملی و شناسنامه)</div><div>– پر کردن فرم های مربوطه اختراع</div><div>– نقشه اختراع(در صورتیکه اختراع دستگاه یا کالا باشد)</div><div>– آدرس و کدپستی (مالک و مخترع)</div><div>– در صورتیکه اختراع شرکتی باشد روزنامه تأسیس و تغییرات مورد نیاز است.</div><div>– تأییدیه استعلامی (به درخواست اداره ثبت اختراع)</div><div>– نقشه اختراع(در صورتیکه اختراع دستگاه یا کالا باشد)</div><div><br></div><div>– در صورت وجود مشابهت دفاعیه انجام شود</div><div>همچنین مطابق با ماده ٣٧ قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات در صورتی كه :</div><div>الف: اختراع، اختراع جدید نباشد.</div><div>ب: وقتی كه ورقه (سند) اختراع جهت امور نقشه های مالی و اختراعات مخل انتظامات عمومی و فرمولها و ترتیبات دولتی صادر شده باشد.</div><div>ج: وقتی كه اختراع به طریقه علمی صرف بوده و قابلیت استفاده عملی صنعتی یا فلاحتی (كشاورزی) نداشته باشد.</div><div>د: وقتی كه پنج سال از صدور ورقه (سند) اختراع گذشته و بموقع استفاده عملی گذاشته نشده باشد هر ذینفعی می تواند به مراجع قضایی ذیصلاح در تهران رجوع و تقاضای صدور حكم دال بر بطلان ورقه اختراع صادر شده از اداره مالكیت صنعتی بنماید با توجه به مراتب مذكور روش ثبت اختراع در ایران بنحو اعلامی بوده و هر گونه ادعایی در محاكم قضایی مطرح و مورد رسیدگی قضایی قرار خواهد گرفت</div> text/html 2018-09-02T07:13:35+01:00 www.14shams.ir سامان حسنی مدیر موظف و غیر موظف کیست؟ http://www.14shams.ir/post/37 <div align="justify">مقدمه <br><br>پیش از این در مطالب مجله ثبت یار، نکات متعدد و کاربردی ای پیرامون ارکان شرکت سهامی (مجمع عمومی سهامداران، هیات مدیره و بازرسان)، نحوه تصمیم گیری در شرکت های سهامی، حق رای در مجمع، شرایط قانونی مربوط به بازرسان و هم­ چنین نحوه انتخاب اعضای هیات مدیره در شرکت، بیان نمودیم و تا حدود زیادی ساختار و شرایط مربوط به تشکیل و اداره شرکت ها خصوصا شرکت های سهامی و مسئولیت محدود را روشن نمودیم.<br><br><b>مدیر موظف و غیر موظف کیست؟</b><br><br>اما یکی از عباراتی که ممکن است برای اشخاص فعال در حوزه شرکت های تجاری، آشنا باشد اما معنای دقیق قانونی و حقوقی آن را ندانند، «مدیران موظف و غیرموظف» است. به کدام دسته از مدیران در شرکت موظف و به کدام یک غیر موظف گفته می شود؟<br><br>به حسب مقررات قانونی و رویه شرکت داری در کشور، «مدیران موظف» به کسانی گفته می شود که علاوه بر تصدی یک سمت مانند رییس هیات مدیره، نائب رییس هیات مدیره و یا صرف عضو هیات مدیره، یک پست اجرایی نیز در شرکت دارند. به طور مثال ممکن است در شرکت مدیر واحد حقوقی، به حسب انتخاب مجمع عمومی سهامداران شرکت برای مدت مشخصی به عضویت هیات مدیره نیز دربیاید. در این شرایط به این شخص که علاوه بر یک پست اجرایی در شرکت، عضو هیات مدیره نیز می باشد، «مدیر موظف» گفته می شود.<br><br>در مقابل اگر عضوی از هیات مدیره در ساختار اداری شرکت،پست اجرایی خاصی نظیر آن چه در فوق بیان شد، نداشته باشد، «مدیر غیر موظف» تلقی می گردد.<br><b>تعیین حقوق مدیران</b><br><br>شاید برای شما هم سوال باشد که حقوق مدیران شرکت را چه کسی تعیین می کند؟<br><br>در پاسخ باید گفت، همان مرجعی که این مدیران را منصوب می کند (مجمع عمومی شرکت)، میزان حقوق و پاداش اعضای هیات مدیره را نیز تعیین می کند. البته باید توجه داشت که میزان پاداش مدیران شرکت، اخیراً با محدودیت های قانونی نیز مواجه شده است. فلذا مجمع نمی تواند برای پرداخت پاداش به مدیران، به هر میزان که خواست، اقدام نماید.<br></div> text/html 2018-09-02T07:11:53+01:00 www.14shams.ir سامان حسنی روش افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص http://www.14shams.ir/post/36 <br><div align="justify"><br>الف:پرداخت مبلغ اسمی یا مبلغ افزایش سرمایه به نقد<br>در این حالت ارائه گواهی بانکی با رعایت ماده 184 ل.ا.ق.ت بهمراه سایر مدارک به اداره ثبت شرکتها الزامی&nbsp;&nbsp; است <br>روش افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص<br><br>الف:پرداخت مبلغ اسمی یا مبلغ افزایش سرمایه به نقد<br>در این حالت ارائه گواهی بانکی با رعایت ماده 184 ل.ا.ق.ت بهمراه سایر مدارک به اداره ثبت شرکتها الزامی است .<br>ب:تبدیل مطالبات حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید<br>در تبدیل مطالبات حال شده اشخاص به سهم ،رعایت مواد 175 الی187 ل.ا.ق.ت الزامی است . سهام جدید ی که در نتیجه این گونه افزایش سرمایه صادر می گردد می بایستی ورقه خریدسهم توسط طلبکاران که مایل به پذیره نویسی می باشد امضا شود. در ورقه خرید سهم رعایت بندهای ذیل ماده 179 ل.ا.ق.ت ضروری است . در مورد مواد فوق الاشاره در موقع ارائه مدارک افزایش سرمایه می بایستی لیست کاملی ار بستانکاران شرکت شامل مطالبات حال شده آنان که تبدیل به سهام گردیده ورونوشت اسناد و مدارکی که حاکی است از تصفیه این مطالبات به سهام به همراه سایر مدارک به اداره ثبت شرکتها تسلیم شود.<br>ج:انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته شرکت یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه :<br>سود یا اندوخته مازاد بر اندوخته قانونی و یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید بر اساس ماده 160 ل.ا.ق.ت را به سرمایه شرکت اضافه نماید . در این حالت کلیه عواید حاصله و سود یا اندوخته قانونی به نسبت سهام به هر یک از سهامداران تعلق می گیرد.<br>صورتجلسه هیات مدیره دایر بر رعایت موارد بهمراه سایر مدارک به اداره ثبت شرکتها تسلیم گردد.<br>د:تبدیل اوراق قرضه به سهام :<br>افزایش سرمایه از طریق تبدیل اوراق قرضه به سهام فقط در شرکتهای سهامی عام با رعایت مفاد مواد 51 الی 71 ل.ا.ق.ت امکان پذیر می باشد .<br>ورقه قرضه ورقه قابل معامله است که معرف مبلغی وام با بهره معین است که تمام یا جزء آن در موعد معین باید به مالک آن مسترد گردد. دارندگان اوراق قرضه جزء سهامداران شرکت محسوب نمی شوند و در اداره شرکت حق هیچگونه دخالتی را ندارند و فقط بستانکاران شرکت محسوب می گردند.<br>مجمع عمومی فوق العاده شرکت می تواند در صورتی که موعد پرداخت اوراق قرضه فرا رسیده باشد تعویض این اوراق با سهام شرکت را تصویب نماید . این تصمیم باید مقاری و همزمان با تصمیم افزایش سرمایه حداقل تا سقف اوراق قرضه منتشره باشد این تصویب باید با رعایت ماده 161 ل.ا.ق.ت و خصوصا تبصره 2 آن همراه باشد .<br>افزایش سرمایه از طریق تادیه غیر نقد<br>افزایش سرمایه از محل تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیر نقد فقط در شرکتهای سهامی خاص امکان پذیر می باشد .<br>وفق 4 ماده 183 ل.ا.ق.ت چنانچه تمام یا قسمتی از افزایش سرمایه از طریق آورده های غیر نقدی سهامداران یا افراد دیگری که مجمع با ورود آنان به شرکت موافقت می نماید باشد بر اساس رعایت ماده 82 قانون فوق الذکر این اموال می بایستی مورد تقویم و ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری واقع گردیده و به تصویب مجمع عمومی فوق العاده با دستور جلسه افزایش سرمایه رسیده و مدارک آن بانضمام سایر مدارک مورد نیاز به اداره ثبت شرکتها ارائه گردد.<br>مبلغ افزایش سرمایه از آورده غیر نقدی تابع مبلغ و ارزش تعیین شده آن توسط کارشناس مربوطه بوده و ذکر مبلغی بیش از آن مجاز نمی باشد . چنانچه این آورده مربوط به تعدادی از سهامداران یا افراد جدید الورود به شرکت باشد رعایت مواد 77 الی 81 ل.ا.ق.ت الزامی است .(در زمانی که در مجمع بحث در مورد افزایش سرمایه شرکت کلا یا جزئا از محل آورده های غیر نقد و استفاده از مزایای در خواست شده مربوط به آن سهام می باشد سهامداران آوردنده آورده های غیر نقد حق رای در جلسه نداشته و آن قسمت از سرمایه غیر نقد که موضوع مذاکره و رای می باشد از حیث حد نصاب جهت اعلام رسمیت جلسه و رای گیری محسوب نمی گردد و چنانچه مجمع با این آورده ها و امتیازات در خواست شده موافقت ننماید دومین جلسه مجمع بفاصله زمانی که بیش از یک ماه نخواهد بود تشکیل و در حد فاصل دو جلسه اشخاص که آورده های غیر نقد آنان و یا مزایای درخواست شده توسط مجمع قبول نشده باشد در صورت تمایل می توانند بمیزان ارزش تعیین شده اموال غیر نقد بصورت نقد مبلغ سهام را تعهد و تادیه نمایند و همچنین از مزایا و امتیازات درخواستی نیز انصراف حاصل نمایند . در صورتی که صاحبان آورده غیر نقد و در خواست کنندگان مزایا و امتیازات ذکر شده بنظر مجمع تسلیم نشوند تعهد آنها نسبت بسهام خود باطل شده محسوب و سایر پذیره نویسان می توانند بجای آنان این سهام را تعهد و مبالغ لازم را تادیه و سهام مربوطه را ابتیاع نمایند. ضمنا در جلسه ثانوی که جهت رسیدگی به وضع آورده های غی نقد و مزایای مطالبه شده جهت آن تشکیل می گردد می بایستی بیش از نصف پذیره نویسان هر مقدار از سهام شرکت که تعهد شده است حاضر باشند و در آگهی دعوت نوبت دوم باید نتیجه جلسه قبل و دستور جلسه نوبت دوم قید گردد(ماده 80 ل.ا.ق.ت )همچنین در صورت انصراف سهامداران از تبدیل آورده های غیر نقد به سرمایه شرکت و عدم خریداری سهام جدید توسط سایر سهامداران در صورتی که قسمتی از افزایش سرمایه بصورت نقد بوده و مبالغ آن تادیه و گواهی از بانک ارائه گردیده ، شرکت می تواند در صورت انصراف از کل افزایش سرمایه به استناد ماده 19 قانون تجارت از اداره ثبت شرکتها خواستار دریافت گواهینامه استرداد سرمایه واریزی جهت قسمتی از افزایش سرمایه را نماید و اداره مذکور به استناد ماده مارالذکر ملزم به ارائه چنین گواهینامه می باشد .<br>افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی عام(انحصارا جهت شخص سهامداران )و سهامی خاص(سهامداران و افراد جدید الورود)<br>مجامعی که جهت اتخاذ تصمیم در خصوص امر مذکور تشکیل می گردد به دو صورت ذیل امکان پذیر است :<br>الف-تشکیل مجمع با حضور کلیه سهامداران:<br>الف-1 :جلسه مجمع عمومی فوق العاده با حضور صد در صد سهامداران تشکیل و عملی شدن افزایش سرمایه را به یکی از طرق مذکور در ماده 158 ل.ا.ق.ت یا تجمیعی از بندهای ماده مذکور و ماده مربوطه اساسنامه را اصلاح می نماید . در این مورد مدارک ذیل طبق ماده 183 ل.ا.ق.ت ضروری می باشد .<br>1-صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده دایر بر افزایش سرمایه با رعایت کامل مفاد اساسنامه شرکت و قانون تجارت یعنی مواد 105 و 101 و 161 و تبصره آن .<br>2-فهرست صد در صد سهامداران حاضر در جلسه با تایید هیات مدیره رئیسه جلسه در رعایت ماده 105(ل.ا.ق.ت) و تبصره2 آن ..<br>3-دو نسخه اظهار نامه مبتنی بر افزایش سرمایه و اعلام سرمایه جدید و تعداد سهام شرکت و اسامی سهامداران و تعداد سهام هر یک از آنان و امتیازات و نوع سهام (برگهای اظهار نامه از واحد فروش اوراق بهادار مستقر در اداره ثبت شرکتها تهیه شود .)<br>4-مدارک لازم در مورد بندهای مربوط به افزایش سرمایه با توجه به ماده 158 ل.اق.ت.<br>الف2-:جلسه مجمع عمومی فوق العاده با حضور صد در صد سهامداران تشکیل و رای بر تصویب افزایش سرمایه به یکی از طرق مذکور در ماده 158 ل.ا.ق.ت یا چند طریق آن توما داده و مقرر می گردد پس از عملی شدن افزایش سرمایه ماده اساسنامه مربوطه اصلاح گردد که با توجه به اینکه هیات مدیره مجری مصوبات مجمع می باشد بایستی طبق ماده 163 ل.ا.ق.ت و با عنایت بماده 183 ل.ا.ق.ت عمل نماید . ضمنا مدارک ذیل جهت ثبت لازم می باشد :<br>1-صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده با رعایت مواد 101 و 161 ل.ا.ق.ت و تبصره های 1و2 آن.<br>2-فهرست کلیه سهامداران حاضر در جلسه با امضای آنان و تایید هیات رئیسه جلسه در رعایت ماده 105.<br>3-آگهی حق تقدم یا افزایش سرمایه در رعایت ماده 169 و 166 ل.ا.ق.ت.<br>4-صوتجلسه هیات مدیره جهت انجام مصوبات مجمع و عملی شدن افزایش سرمایه .<br>5-دو نسخه اظهار نامه دال بر افزایش سرمایه .<br>6-مدارک لازم در مورد بندهای مربوط به نحوه افزایش سرمایه در رعایت ماده 158 ل.ا.ق.ت.<br><br>ب-تشکیل مجمع با حضور اکثریت سهامداران :<br>در این مورد می بایستی دعوت از سهامداران شرکت جهت حضور در مجمع فوق العاده با رعایت مواد 84 و98 و100 ل.ا.ق.ت و اسانامه شرکت بعمل آید.<br>ماده 84 ل.ا.ق.ت مقرر می دارد جلسه مجمع در نوبت اول باحضور بیش از 51% از سهامداران و در نوبت دوم باحضور بیش از --- سهامداران رسمیت می یابد به شرطی که در آگهی دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید گردد.<br>ماده 98 ل.ا.ق.ت فاصله بین نشر دعوتنامه و مجمع را حداقل 10 روز و حداکثر 40 روز مقرر داشته است .<br>طبق ماده 100 در آگهی دعوت منتشره در روزنامه شرکت ، دستور جلسه و ساعت و نشانی کامل محل جلسه و تاریخ آن می بایستی صراحتا قید گردد.<br>مدارک لازم در بند فوق با نظر به ماده 183 ل.ا.ق.ت عبارتست از :<br>1-آگهی دعوت مجمع مندرج در روزنامه شرکت با رعایت مفاد مواد ذکر شده .<br>2-صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده دایر برافزایش سرمایه با رعایت کامل ماده 101 و ماده 161 ل.ا.ق.ت و تبصره های آن .<br>3-دو نسخه اظهار نامه دال بر اعلام سرمایه جدید و تعداد سهام و مزایا و نوع آن و اسامی سهامداران با تعداد سهام آنان.<br>4-مدارک لازم در مورد عملی شدن افزایش سرمایه به یکی از طرق مندرج در ماده 158 ل.ا.ق.ت یا تجمیعی از بندهای مزبور.<br>5-فهرست سهامدارن حاضر در مجمع با امضای آنان و تایید هیات رئیسه جلسه مبنی بر صحت حضور آنان.<br>6-صورتجلسه هیات مدیره دال بر انجام افزایش سرمایه در اجرای مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مربوطه.<br>7-فهرست سهامداران پس از افزایش سرمایه با تایید هیات مدیره مستندا به تبصره بند 4 ماده 183 ل.ا.ق.ت.<br>8-آگهی حق تقدم یا افزایش سرمایه در اجرای مواد 166 و 169 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت جهت شرکتهای سهامی خاص و آگهی مذکور در رعایت مواد فوق الذکر و رعایت مواد 170 و 171 ل.ا.ق.ت جهت شرکتهای سهامی عام .<br>توضیحات<br>در خصوص مجامع فوق الاشعار :<br>الف-چنانچه مجمع در رعایت ماده 167 لایحه اصلاحی قانون تجارت تصویب نماید که تمام یا قسمتی از حق تقدم صاحبان سهام به نسبت تمام یا بخشی از پذیره نویسی سهام جدید مربوط به افزایش سرمایه مصوبه همان مجمع را سلب نماید می بایستی این ماده و تبصره مربوط به آن کاملا رعایت گردد . هیات مدیره در گزارش خود در رعایت این ماده و تبصره آن بایستی غیر از توجیه لزوم افزایش سرمایه ، علل و مواد سلب حق تقدم از بعض یا کلیه سهامداران را ذکر واسامی افراد جدید یا سهامدارانی راکه اینگونه سهام بنفع آن سلب حق تقدم گردیده معرفی و تعداد و قیمت سهام و عواملی را که در تعیین قیمت مدنظر واقع گردیده اعلام نماید و ضمنا بازرس یا بازرسان شرکت می بایست گزارش هیات مدیره و علل ذکر شده جهت سلب حق تقدم سهامداران را کاملا تایید نمایند.<br>چنانچه سلب حق تقدم از بعضی از سهامداران بنفع تعدادی دیگر از سهامداران باشد بر اساس ماده 168ل.ا.ق.ت سهامدارانی که اینگونه سهام جهت آنان منظور شده نمی توانند در اخذ رای جهت اعلام نظریه مجمع در مورد سلب حق تقدم سایر سهامداران بنفع آنان شرکت نماید . در احتساب حد نصاب رسمیت جلسه و دارا بودن اکثریت قانونی جهت معتبر بودن تصمیمات مجمع ، سهام این سهامداران ملحوظ نظر و محسوب نمی گردد.<br>ب)براساس ماده 165 ل.ا.ق.ت مادامی که سرمایه قبلی و تعهدی شرکت کلا پرداخت نشده و تادیه نشده باشد افزایش سرمایه جدید مجاز نمی باشد .<br>ج-بر اساس تبصره ماده 183 ل.ا.ق.ت اظهارنامه های افزایش سرمایه می بایستی توسط کلیه اعضای هیات مدیره امضا شود.<br>د-بموجب ماده 184 ل.ا.ق.ت اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه در شرکت برای هیات مدیره باشد و هیات مدیره راسا مجاز به افزایش سرمایه نبوده و فقط مجری مصوبات مجمع عمومی برای عملی نمودن افزایش سرمایه می باشد .<br>ه-افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود در صورتی که برای صاحبان سهام ایجار تعهد کند ممکن نمی باشد مگر آنکه کلهی صاحبان سهام با آن موافق باشند (ماده 159 ل.ا.ق.ت)<br>و-طبق ماده 94 هیچ مجمعی و با اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید .<br>ز-شرکت های سهامی خاص نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در سازمان بورس و اوراق بهادار یا بانکها به عموم عرضه نمایند و یا به انتشار آگهی و اطلاعیه و یا هر نوع اقدام تبلیغاتی دیگر برای فروش سهام به غیر سهامداران مبادرت نمایند مگر اینکه از مقررات مربوط به شرکتهای سهامی عام که در قانون تجارت ذکر گردیده تبعیت و پیروی نمایند(ماده 21 ل.ا.ق.ت)<br>ح-بموجب ماده 162 ل.ا.ق.ت مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیات مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی که می بایستی از 5 سال تجاور ننماید سرمایه شرکت را به یکی از طرق ذکر شده در قانون و تا سقف مبلغ مشخص شده افزایش دهد.<br>ط-مستفاد از ماده 188 ل.ا.ق.ت در موردی که افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود صورت گیرد کلیه این افزایش سرمایه باید نقدا پراخت شود و نیز سهام جدیدی که در قبال این افزایش سرمایه صادر می شود باید هنگام پذیره نویسی برحسب مورد کلا پرداخته یا تهاتر شود.<br>ی-بر اساس ماده 163 ل.ا.ق.ت هیات مدیره در هر حال مکلف و موظف است در هر نوبت پس از عملی شدن افزایش سرمایه مراتب آن را حداکثر ظرف یک ماده ضمن اصلاح ماده اساسنامه به اداره ثبت شرکت ها اعلام تا آن مرجع نسبت به ثبت و آگهی مفاد آن اقدام نماید.<br>ک-طبق تبصره 1 ماده 161 ل.ا.ق.ت مجمع عمومی فوق العاده که در مورد افزایش سرمایه اتخاذ تصمیم می کند شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تادیه قیمت آن را تعیین یا اختیار تعیین آن را به هیات مدیره شرکت واگذار خواهد کرد . </div> text/html 2018-08-27T09:44:05+01:00 www.14shams.ir سامان حسنی تصمیمات مجمع برچند قسم می‏باشد http://www.14shams.ir/post/35 <div align="justify">وظائف و اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت‎ها‏ را می‏توان در مواد 86 تا 257 قانون تجارت بررسی<br><br><b>تصمیمات مجمع </b><br><br>وظائف و اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت‎ها‏ را می‏توان در مواد 86 تا 257 قانون تجارت بررسی نمود که در زیر به آن می‏پردازیم:<br><br>ماده 86: مجمع عمومی عادی می‏تواند نسبت به تمامی امور شرکت به استثنای مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی موسس و فوق العاده است، تصمیمات لازم را اتخاذ کند. <br><br>ماده 87: در مجمع عمومی عادی حضور بیش از یک دوم، سهامدارانی که از حق رای برخوردارند، ضروری است. در صورتی که در اولین دعوت، این تعداد به حد نصاب نرسد، مجمع با حضور هر عده ای از صاحبان سهامی که حق رای دارند، برای بار دوم تشکیل و تصمیمات لازم اخذ می‏شود. مشروط بر آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید گردد.<br><br>ماده 88: در مجمع عمومی عادی تصمیمات با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی، اعتبار دارد. تصمیماتی که جهت انتخاب مدیران و بازرسان، صورت می‏گیرد، با اکثریت نسبی قابل انجام است.<br><br>ماده 89: مجمع عمومی عادی باید هر سال یکبار، براساس پیش بینی اساسنامه، برای رسیدگی به ترازنامه، حساب سود و زیان سال مالی قبل، صورت دارائی، مطالبات، دیون شرکت، رسیدگی به گزارش مدیران و بازرسان، صورت حساب دوره عملکرد سالیانه شرکت و سایر امور مربوط به حساب‎ها‏ی سال مالی تشکیل شود.<br><br>تبصره: اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی، بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع عمومی معتبر نیست.<br><br>ماده 90: تقسیم سود شرکت در میان سهامداران تنها پس از تصویب مجمع عمومی امکانپذیر است و در صورت وجود منافع، تقسیم 10% سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی می‏باشد.<br><br>ماده 91: اگر هیات مدیره در موعد مقرر، مجمع عمومی عادی سالانه را دعوت نکند، بازرس یا بازرسان شرکت باید خود جهت دعوت آنان، اقدام نماید.<br><br>ماده 92: هیات مدیره، بازرس یا بازرسان شرکت می‏توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به شکل فوق العاده دعوت کرده که در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت ذکر گردد.<br><br>ماده 93: مجمع عمومی هر زمان که مقتضی بداند می‏تواند در حقوق نوع مخصوصی از سهام شرکت تغییراتی ایجاد کند. تصمیم مجمع قطعی نیست مگر بعد از آنکه صاحبان این نوع سهم در جلسه حضور پیدا کنند. در صورتی که این دعوت به حد نصاب نرسد، در دعوت دوم حضور دارندگان اقلاً یک سوم این نوع سهام، الزامی است. تصمیم گیری با حضور اکثریت دو سوم آراء اعتبار دارد.<br><br>ماده 94: مجمع عمومی تحت هیچ شرایطی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد و یا بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید.<br><br>ماده 95: صاحبان یک پنجم سهام شرکت می‏توانند، دعوت سهامداران را برای تشکیل مجمع عمومی از هیات مدیره خواستار شوند و هیات مدیره باید ظرف مدت 20 روز، با رعایت تشریفات مقرره مجمع مورد درخواست را دعوت نماید. در غیر این صورت درخواست کنندگان می‏توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و آن نیز مکلف خواهند بود تا با رعایت تشریفات مقرره، مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا 10 روز دعوت کنند. در غیر این صورت سهامداران می‏توانند بطور مستقیم برای دعوت مجمع اقدام کنند.<br><br>ماده 96: در رابطه با ماده 95 دستور مجمع، به صورت موضوعی می‏باشد که در تقاضانامه ذکر شده است. هیات رئیسه مجمع از میان سهامداران انتخاب می‏شود.<br><br>ماده 97: در تمامی مراحل دعوت سهامداران برای تشکیل مجامع عمومی، نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشاری الزامی است. <br><br>تبصره: زمانی که تمامی سهامداران در مجمع حضور داشته باشند، نشر آگهی و تشریفات دعوت ضرورتی ندارد.<br><br>ماده 98: فاصله میان نشر دعوت نامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن، حداقل 10 روز و حداکثر 40 روز می‏باشد.<br><br>ماده 99: قبل از تشکیل مجمع عمومی هر یک از سهامدارانی که برای حضور در مجمع عمومی تمایل دارند، موظفند تا با ارائه برگه سهم به شرکت مراجعه و ورقه ورود جلسه را اخذ نمایند. لازم به ذکر است که تنها سهامدارانی می‏توانند در مجمع حضور پیدا کنند که برگه ورود دریافت کرده باشند.<br><br>ماده 100: در آگهی دعوت سهامداران جهت تشکیل مجمع عمومی، دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با ذکر ساعت و نشانی کامل انجام می‏شود.<br><br>ماده 101: مجامع عمومی توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر تشکیل می‏گردد و رئیس هیات مدیره می‏تواند ریاست مجمع باشد مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا تمامی آنها، جزء دستور جلسه مجمع باشد. در این شرایط رئیس مجمع از میان سهامداران حاضر در جلسه به اکثریت نسبی و ناظران از میان سهامداران انتخاب می‏شوند.<br><br>ماده 102: در تمامی مجامع عمومی حضور وکیل سهامدار و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی، در حکم حضور سهامدار است. مشروط بر آنکه مدرک وکالت یا نمایندگانی خود را ارئه دهند.<br><br>ماده 103: در تمامی مواردی که در این قانون، اکثریت آراء در مجامع عمومی ذکر شده است منظور اکثریت آراء حاضرین در جلسه می‏باشد.<br><br>ماده 104: در صورتی که در مجمع عمومی کلیه موضوعات مندرج در دستور مجمع بررسی نشود، هیات رئیسه مجمع با تصویب مجمع می‏تواند اعلام تنفس کند و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد، مشخص نماید. تمدید جلسه محتاج دعوت و آگهی مجدد نیست و در جلسات بعد مجمع با همان حد نصاب جلسه اول رسمیت پیدا می‏کند.<br><br>ماده 105: مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی بصورت جلسه ای توسط منشی، ترتیب داده می‏شود که هیات رئیسه مجمع آن را امضا می‏کند و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری می‏شود.<br><br>ماده 106: هر گاه تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی امور زیر باشد، یک نسخه از صورتجلسه مجمع باید برای ثبت به مرجع ثبت شرکت‎ها‏ ارسال می‏شود:<br><br>1- تصویب ترازنامه<br><br>2- کاهش یا افزایش سرمایه<br><br>3- هر نوع تغییر در اساسنامه<br><br>4- انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن<br><br>5- انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان. <br><br>&nbsp;ماده 144: مجمع عمومی عادی موظف است تا در هر سال یک یا چند بازرس را انتخاب نماید. منتخبین موظفند تا طبق این قانون، به وظایف خود عمل نمایند. انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است. همچنین مجمع عمومی عادی می‏تواند در هر زمان که تشخیص دهد، بازرس یا بازرسان را عزل کند، مشروط بر اینکه جانشین آنها را نیز انتخاب نماید.<br><br>تبصره: در تمامی حوزه‎ها‏یی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام می‏شود، وظایف مربوط به بازرسی شرکت‎ها‏ را در شرکت‎ها‏ی سهامی عام اشخاصی می‏توانند بر عهده بگیرند که نام آنها در فهرست رسمی بازرسان شرکت‎ها‏ ذکر شده باشد. شرایط تنظیم فهرست و احراز صلاحیت بازرسی در شرکت‎ها‏ی سهامی عام و درج نام اشخاص صلاحیت دار در فهرست مذکور و مقررات و تشکیلات شغلی بازرسان تابع آئین نامه ای می‏باشد که توسط وزارت دارائی و امور اقتصادی پیشنهاد و کمیسیون اقتصاد مجلس آن را تصویب می‏کند.<br><br>ماده 145: انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکت‎ها‏ی سهامی عام در مجمع عمومی موسس و انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکت‎ها‏ی سهامی خاص، براساس ماده 20 این قانون صورت می‏گیرد.<br><br>ماده 146: مجمع عمومی عادی یک یا چند بازرس علی البدل را انتخاب می‏نماید تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفاء یا سلب شرایط یا عدم قبول بازرسان اصلی، وظایف آنان را بر عهده بگیرند.<br><br>ماده 152: اگر مجمع عمومی بدون اخذ گزارش بازرس یا براساس گزارش اشخاصی که بر خلاف ماده 147 این قانون بعنوان بازرس مشخص شده اند، صورت دارایی، ترازنامه، حساب سود و زیان شرکت را تصویب کند، این تصویب از نظر قانونی اعتبار ندارد. <br><br>ماده 153: چنانچه مجمع عمومی بازرس مشخص نکرده باشد و یا یک یا چند نفر از بازرسان نتوانند گزارشات خود را ارائه دهند و یا از دادن گزارش امتناع نمایند، رئیس دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذی نفع بازرس یا بازرسان را به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت انتخاب می‏کند تا مسئولیت‎ها‏ی آنان بر عهده بگیرند. تصمیم رئیس دادگاه شهرستان در این مورد غیر قابل شکایت است.<br><br>ماده 256: هیات رئیسه هر مجمع عمومی که صورت جلسه مذکور در ماده 105 را تنظیم نکرده باشد، محکوم به مجازات است.<br><br>ماده 257: رئیس و اعضاء هیات رئیسه هر مجمع عمومی که مقررات راجع به حق رای صاحبان سهام را نقش کرده باشند، براساس ماده 255 محکوم به مجازات خواهند شد. </div> text/html 2018-08-19T07:22:57+01:00 www.14shams.ir سامان حسنی رتبه بندی مشاوران به چه معناست؟ http://www.14shams.ir/post/32 <div align="justify">اخذ گرید یا رتبه ی مشاوران مدرکی است که بر اساس مقررات آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران ، به منظور اعلام صلاحیت مشاور از سوی سازمان برای ارائه خدمات مشاور صادر می شود.<br>شرکت های مشاور از 1 تا 3 رتبه بندی اخذ می کنند که 3 پایین ترین و 1 بالاترین رتبه است. انجام عملیات دریافت رتبه بندی صلاحیت پیمانکاران و مشاوران، شامل اخذ، تمدید و ارتقاء آن از قسمت مربوطه معاونت محترم نظارت راهبردی ریاست جمهوری به صورت الکترونیکی با توجه به مستندات اطلاعات وارد شده در سامانه ساجات انجام می شود.<br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; رشته های مشاوران شامل موارد ذیل است:</b><br><br>1- گروه شهرسازی و معماری 2- گروه راه و ترابری 3- گروه مهندسی آب 4- گروه مطالعات کشاورزان 5- گروه انرژی 6- گروه پست و مخابرات 7- گروه صنعت 8- گروه معدن 9- گروه نفت و گاز 10- گروه تخصص های مشترک<br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; دسته بندی مشاوران</b><br><br>مهندسین مشاور یا مشاوران ، برای تشخیص و تعیین صلاحیت از حیث شخصیت حقیقی و حقوقی به انواع ذیل دسته بندی می شوند :<br>الف- نوع اول : اشخاص حقیقی<br>کارشناس ایرانی دارای تحصیلات دانشگاهی که طبق آیین نامه نامبرده شده واجد صلاحیت شناخته شود.<br>ب- نوع دوم : اشخاص حقوقی<br>بیش از پنجاه درصد مالکیت آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی و یا ترکیبی از آن ها باشد.<br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; شرایط عمومی تعیین صلاحیت و دریافت گواهی رتبه شرکت ها</b><br><br>1- شرکت در سازمان ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد.(جهت اخذ رتبه ،نخستین قدم ثبت شرکت است)<br>2- شرکت واجد شرایط و امتیازات لازم برای تعیین صلاحیت در رتبه مورد نظر&nbsp; طبق ضوابط و دستورالعمل های لازم باشد.<br>3- شرکت محرومیت یا ممنوعیتی برای انجام کارهای مربوطه نداشته باشد(عدم سوءپیشینه حرفه ای)<br>4- هیچکدام از مدیران شرکت نباید کارمند دولت باشند.<br>5- سابقه کار مفید و مرتبط مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره موظف بر اساس جداول 1-7 آیین نامه ضروری می باشد.<br>6- امتیاز مدرک تحصیلی هیات مدیره و پرسنل فنی امتیازآور فقط در یک شرکت پیمانکاری یا مشاوره یا طرح ساخت محاسبه گردد.<br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; ویژگی های عمومی که در تعیین صلاحیت مشاوران حقیقی الزامی است :</b><br><br>- داشتن تابعیت ایرانی<br>- عدم سوء پیشینه کیفری موثر<br>- دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت<br>- عضویت در سازمان استان<br>- نداشتن سابقه محرومیت ، محکومیت یا ممنوعیت از کارهای مهندسی مشاور و عدم اشتغال به کار در شرکت های پیمانکاری<br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; عواملی که سبب کسب امتیاز مشاوران خواهد شد :</b><br><br>برای رتبه بندی شرکت های مشاور علاوه بر اهمیت نیروی متخصص فنی و مهندسی، کم و کیف امکانات فنی و نرم افزاری آن شرکت ها نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد.<br>از جمله عواملی که سبب کسب امتیاز مشاوران خواهد شد به شرح ذیل است :<br>-&nbsp; سوابق مدیریت و تجربه های مفید و موثر<br>-&nbsp; دوره های تخصصی آموزشی<br>-&nbsp; مقالات علمی ویژه<br>-&nbsp; کسب جایگاه و رتبه در آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری<br>-&nbsp; حضور داشتن در سمینارها و کنفرانس های مختلف تخصصی<br>-&nbsp; سابقه قراردادهای انجام شده در زمینه فعالیت های مهندسین مشاور و اجرایی<br>-&nbsp; امتحان و آزمون های دوره ای<br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; ترتیب اعضا و وظایف مربوط به کارگروه فنی تشخیص صلاحیت</b><br><br>-&nbsp; مدیر دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان به عنوان رییس کار گروه مربوطه<br>-&nbsp; یک شخص کارشناس ماهر در گروه تخصصی مربوط به انتخاب معاون فنی سازمان<br>-&nbsp; یک شخص دیگر کارشناس ماهر با معرفی تشکل صنفی مربوط<br>-&nbsp; حضور نماینده سازمان اجرایی ذیربط<br>-&nbsp; نماینده دفتر بخشی ذیربط در سازمان<br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; مدارک مورد نیاز جهت اخذ رتبه مشاور</b><br><br>- اصل گواهینامه رتبه بندی در صورت دارا بودن رتبه قبلی<br>- آخرین صورتجلسه سهامداران<br>- کپی شناسنامه و کارت ملی و مدارک تحصیلی در قطع A4<br>- کپی کارت پایان خدمت فارغ التحصیلان تا 3 سال گذشته<br>- کپی برابر اصل مدارک تحصیلی و اصل مدارک تحصیلی جهت بازدید کارشناس<br>- کپی برابر اصل روزنامه های رسمی و اوراق ثبتی شامل:شرکتنامه و تقاضانامه،اساسنامه از طریق سازمان ثبت شرکت ها<br>- تعهدنامه سازمان یا تعهد نامه محضری و تعهد نامه منع مداخله کارکنان دولت.<br>- اصل پرینت گواهی تامین اجتماعی<br>- اظهارنامه مالیاتی تایید شده توسط سر ممیز مالیاتی مربوطه شامل ترازنامه و جدول شماره 6 همین طور جدول سود و زیان یا جدول شماره 5<br>- تاییدیه کارکردها شامل:مفاصا حساب بیمه،سند ذیحسابی،آخرین صورت وضعیت تایید شده توسط کارفرمای اصلی به همراه نامه گواهی تایید کار انجام شده در سربرگ کارفرما جهت اخذ رتبه مشاور<br>- سابقه کار شرکت های نامبرده در پرینت تامین اجتماعی با ذکر نوع فعالیت و سمت فرد در آن شرکت (همراه داشتن آدرس و تلفن در سربرگ آن شرکت و شماره و تاریخ الزامی می باشد)شرکت های مذکور یا دارای رتبه بوده و یا نمونه قرارداد ارائه گردد.<br>- کپی موافقتنامه یا قرارداد به همراه تاییدیه کارکردها(پشت هر پیمان)<br>- آدرس و شماره تلفن افراد امتیازآور و سهام داران 5% و زیر 5%سهم در سربرگی که دارای شماره تاریخ و آدرس باشد.<br>شایا ن ذکر است ثبت شرکت کارا با سال ها تجربه و استفاده از کارشناسان خبره در امر رتبه بندی، تمامی شرکت ها را در جهت اخذ و یا ارتقاء و یا تمدید رتبه یاری می کند.<br>سالها&nbsp; کار در راستای تحقق آرمانهای شما سابقه درخشانی برای ما رقم زده است.<br>خدمات ما در کارا ثبت:<br>رتبه بندی شرکت، اخذ و تمدید و ارتقا رتبه ی شرکت های مشاور ،اخذ و تمدید و ارتقا رتبه شرکت های EPC،اخذ و تمدید و ارتقاء شرکت های پیمانکاری، ثبت انواع شرکت، ثبت علامت تجاری، ثبت اختراع ، انجام امور مالیاتی شرکت، ثبت صورتجلسات، انتقال و افزایش سرمایه، اخذ کد اقتصادی و شماره اقتصادی،اخذ کارت بازرگانی و... </div> text/html 2018-08-19T07:18:29+01:00 www.14shams.ir سامان حسنی الزامات قانونی ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی http://www.14shams.ir/post/31 <div align="justify">افزایش سرمایه باید طبق شرایطی که قانون مقرر کرده است صورت گیرد که در مورد هر کدام از آن ها توضیح خواهیم داد.<br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; مهلت افزایش سرمایه:</b><br><br>افزایش سرمایه باید حداکثر ظرف مهلت پنج سال از تاریخ تصمیم مجمع عمومی صورت گیرد.هر گاه مجمع عمومی مدت کمتری مقرر کرده باشد، افزایش سرمایه باید در همان مدت عملی شود.(ماده 162 لایحه قانونی 1347) همچنین مهلتی که طی آن سهامداران قدیمی می توانند از حق تقدم خود در پذیره نویسی سهام جدید استفاده کنند نباید از شصت روز کمتر باشد.این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین می گردد شروع می شود (ماده 166 لایحه قانونی 1347).عدم رعایت این مهلت موجب مسئولیت کیفری رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیر خاطی است (بند یک ماده 262 لایحه قانونی 1347)<br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; پذیره نویسی سهام جدید:</b><br><br>سهام جدید را بر حسب مورد، ابتدا صاحبان سهام قدیم با استفاده از حق تقدم خود خریداری خواهند کرد و سپس کسانی که حق تقدم سهامداران قدیم را خریده اند.هر گاه حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از صاحبان سهام قدیم سلب شده باشد و یا آنان در مهلت مقرر از حق تقدم خود استفاده نکنند،سهام جدید به عموم عرضه خواهد شد.(ماده 172 لایحه قانونی 1347)<br>"شرکت های سهامی عام باید قبل ازعرضه کردن سهام جدید برای پذیره نویسی عمومی ابتدا طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید را به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم و رسید دریافت کنند". (ماده 173 لایحه قانونی 1347). طرح اعلامیه پذیره نویسی مذکور باید به امضای دارندگان امضای مجاز شرکت رسیده و مشتمل بر نکاتی باشد که در ماده 174 لایحه قانونی 1347 ذکر شده است. " آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است باید به ضمیمه طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم گردد و در صورتی که شرکت تا آن&nbsp; موقع ترازنامه و حساب سود و زیان تنظیم نکرده باشد، این نکته باید در طرح اعلامیه پذیره نویسی قید شود"(ماده 175 لایحه قانونی 1347).<br>مرجع ثبت شرکت ها پس از تطبیق مندرجات اعلامیه پذیره نویسی و ضمایم آن با مقررات قانونی اجازه انتشار آن را صادر خواهد کرد. (ماده 176 لایحه قانونی 1347)." اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید باید علاوه بر روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن نشر می شود اقلاَ در دو روزنامه کثیرالانتشار دیگر آگهی شود و نیز در بانکی که تعهد سهام در نزد آن به عمل می آید در معرض دید علاقه مندان قرار داده شود.در اعلامیه پذیره نویسی باید قید شود که آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است،در نزد مرجع ثبت شرکت ها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقه مندان آماده است"(ماده 178 لایحه قانونی 1347)<br>"خریداران ظرف مهلتی که در اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید معین شده است و نباید از دو ماه کمتر باشد به بانک مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضا کرده و مبلغی را که باید پرداخته شود تادیه و رسید دریافت خواهند کرد"(ماده 178 لایحه قانونی 1347)<br>پذیره نویسی سهام جدید به موجب ورقه تعهد خرید سهم صورت می گیرد که باید متضمن نکاتی باشد که در ماده 179 لایحه قانونی ذکر شده است.به موجب این ماده ورقه تعهد سهم باید متضمن نکات ذیل باشد:<br>نام و موضوع و مرکز اصلی و شماره ثبت شرکت؛ سرمایه شرکت قبل از افزایش سرمایه؛ مبلغ افزایش سرمایه؛ شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید و مرجع صدور آن؛ تعداد و نوع سهامی که مورد تعهد واقع می شود و مبلغ اسمی آن؛ نام بانک و شماره حسابی که بهای سهم در آن پرداخته می شود؛ و هویت و نشانی کامل پذیره نویس؛ ورقه تعهد سهم در دو نسخه و مطابق ماده 14 لایحه قانونی 1347 تنظیم می شود و امضای آن مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام است.(ماده 179 ناظر بر ماده 15 لایحه قانونی 1347)<br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; کافی نبودن پذیره نویسان</b><br><br>مساله ای که در این جا مطرح می شود این است که اگر مبلغی که پذیره نویسان تعهد کرده اند از مبلغی که شرکت برای افزایش سرمایه در نظر گرفته است،کمتر باشد افزایش سرمایه صحیح است یا باید باطل تلقی شود.<br>در بند 3 ماده 183 لایحه قانونی 1347 در این باره پیش بینی شده است که تا پذیره نویسی افزایش سرمایه به طور کامل انجام نگیرد، افزایش سرمایه تحقق پیدا نخواهد کرد.در واقع به موجب ماده مذکور ثبت افزایش سرمایه شرکت های سهامی خاص نیاز به ارائه اسنادی دارد که باید به ضمیمه اظهارنامه به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود.یکی از این اسناد، اظهارنامه مشعر بر "فروش کلیه سهام جدید" است که در بند 3 ماده به آن اشاره شده است. لذا،چه در مورد شرکت سهامی خاص و چه در مورد شرکت سهامی عام،هر گاه تمام سهام جدید پذیره نویسی نشده باشد،افزایش سرمایه کان لم یکن است.ماده 188 لایحه قانونی 1347 نیز موید این نظر است که مقرر می کند:"در موردی که افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود صورت می گیرد،کلیه افزایش سرمایه باید نقداَ پرداخت شود..."<br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; نحوه تعهد سهام</b><br><br>پذیره نویس مکلف است هنگام تسلیم ورقه تعهد سهام به بانک، کل مبلغ تعهد شده را بپردازد.(قسمت دوم ماده 188 لایحه قانونی 1347).این مبلغ عبارت است از مبلغ اسمی سهم و برحسب مورد،مبلغ اضافه ارزش سهم.تادیه مبلغ سهام ممکن است از طریق تسلیم وجه نقد صورت گیرد،یا تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید،یا تبدیل اوراق قرضه به سهام (بندهای 1،2 و 4 ماده 158 لایحه قانونی 1347)." در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام افزایش سرمایه شرکت را از طریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت تصویب کرده باشد،سهام جدیدی که در نتیجه این گونه افزایش صادر خواهد شد با امضای ورقه خرید سهم توسط طلبکارانی که مایل به پذیره نویسی سهام جدید باشند،انجام می گیرد"(ماده 185 لایحه قانونی 1347).در فرضی که تصمیم مجمع عمومی،افزایش سرمایه از طریق تبدیل مطالبات شرکت باشد انتشار اعلامیه پذیره نویسی موضوع مماده 177 لایحه قانونی 1347 ضروری نیست.(مستنبط از ماده 186 لایحه قانونی 1347) مراجعه به بانک نیز لازم نیست، چه تبدیل مطالبات پذیره نویسان از طریق تهاتر،در دفاتر شرکت صورت می گیرد.تبدیل مطالبات نقدی به سهام باید با رعایت حق تقدم صاحبان سهام انجام پذیرد،وگرنه موثر نخواهد بود.<br>"وجوهی که به حساب افزایش سرمایه تادیه می شود باید در حساب سپرده مخصوصی نگاهداری شود.تامین و توقیف و انتقال وجوه مزبور به حساب های شرکت ممکن نیست،مگر پس از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه"(ماده 184 لایحه قانونی 1347)<br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; ثبت افزایش سرمایه</b><br><br>"پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است و در صورت تمدید بعد از انقضای مدت تمدید شده هیات مدیره حداکثر تا&nbsp; یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی کرده و تعداد سهام هر یک از تعهد کنندگان را تعیین و اعلام و مراتب را جهت ثبت و آگهی به مرجع ثبت شرکت ها اطلاع خواهد بود.هر گاه، پس از رسیدگی به اوراق پذیره نویسی مقدار سهام خریداری شده بیش از میزان افزایش سرمایه باشد،هیات مدیره مکلف است ضمن تعیین تعداد سهام هر خریدار دستور استرداد وجه سهام اضافه خریداری شده را به بانک مربوط بدهد."(ماده 181 لایحه قانونی 1347)<br>"هر گاه افزایش شرکت تا نه ماه از تاریخ تسلیم طرح اعلامیه پذیره نویسی مذکور در ماده 174 به مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نرسد،به درخواست هر یک از پذیره نویسان سهام جدید،مرجع ثبت شرکت که طرح اعلامیه پذیره نویسی به آن تسلیم شده است گواهینامه ای حاکی از عدم ثبت افزایش سرمایه شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تادیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می دارد تا اشخاصی که سهام جدید را پذیره نویسی کرده اند به بانک مراجعه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند،در این صورت،هر گونه هزینه ای که برای افزایش سرمایه شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده شرکت قرار می گیرد"(ماده 182 لایحه قانونی 1347).<br>برای ثبت افزایش سرمایه شرکت های سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارکی که در ماده 183 لایحه قانونی 1347 آمده است کافی خواهد بود.مدارک مزبور عبارت است از:<br>1) صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تصویب افزایش سرمایه،یا اجازه مجمع اخیر به هیات مدیره و در صورت اخیر صورتجلسه هیات مدیره که افزایش سرمایه را تصویب کرده است.<br>2) نسخه ای از روزنامه ای که آگهی مذکور در ماده 169 این قانون- برای دعوت صاحبان سهام قدیم برای پذیره نویسی با استفاده از حق تقدمشان- در آن منتشر شده است.<br>3) اظهارنامه ای مشعر بر فروش کلیه سهام جدید، یعنی پذیره نویسی آن و در صورتی که سهام جدید امتیازاتی داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه قید شود.<br>4) صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده حاکی از ارزیابی آورده های غیرنقدی و تصویب آن ها،اگر تمام یا قسمتی از افزایش سرمایه به صورت غیر نقد باشد.اظهارنامه های موضوع ماده 183 باید به امضای تمام اعضای هیات مدیره رسیده باشد.(تبصره ماده اخیر)<br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; بررسی و ارزیابی آورده های غیرنقدی</b><br><br>تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیرنقد فقط در شرکت های سهامی خاص مجاز است.(تبصره یک ماده 158 لایحه قانونی 1347)با توجه به اطلاق تبصره یک ماده 158 و اینکه افزایش سرمایه شرکت به منزله تشکیل جزیی شرکت است،همان قاعده ای که در مورد تشکیل سرمایه شرکت سهامی خاص در حین تشکیل آن اعمال می شود،در مورد افزایش سرمایه این شرکت نیز صادق است.به عبارت دیگر،همان طور که در تشکیل شرکت سهامی خاص ممکن است تمام سرمایه به صورت غیر نقد باشد.(بند 2 ماده 20 لایحه قانونی 1347) تمام افزایش سرمایه نیز ممکن است با آورده غیرنقد محقق شود.<br>مانند زمانی که شرکت تشکیل می شود،هر گاه تمام یا قسمتی از افزایش سرمایه به صورت غیرنقد باشد باید تمام آن تادیه گردد.در این مورد در بند 4 ماده 183 لایحه قانونی 1347 پیش بینی شده است که آورده غیرنقدی باید با رعایت ماده 82 این قانون به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد،این پیش بینی بدین معناست که در ارزیابی آورده غیرنقدی جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری ضروری است و نمی توان آورده های غیرنقد را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول کرد.جلسه تصمیم گیری مجمع عمومی در مورد آورده غیرنقدی باید با حضور صاحبان سهام شرکت و پذیره نویسان سهام جدید تشکیل شود و رعایت مقررات مواد 77 لغایت 81 لایحه قانونی 1347 در آن قسمت که به آورده غیرنقد مربوط می شود الزامی است.<br>به دلیل ضرورت رعایت تشریفات ارزیابی، در موردی که آورده غیرنقدی برای تادیه مبلغ سهام جدید دوجود داشته باشد، تشکیل دو مجمع عمومی فوق العاده ضروری است:<br>مجمع عمومی فوق العاده ای که باید افزایش سرمایه را تصویب کند و مجمع عمومی فوق العاده ای که باید مانند مجمع عمومی موسس،آورده غیرنقدی را به تصویب برساند.<br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; اصلاح اساسنامه</b><br><br>به موجب ماده 163 لایحه قانونی 1347 :" هیات مدیره در هر حال مکلف است در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه حداکثر ظرف یک ماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه در قسمت مربوط به مقدار سرمایه ثبت شده شرکت به مرجع ثبت شرکت ها اعلام کند تا پس از زثبت جهت اطلاع عموم آگهی شود".<br>قید عبارت "اصلاح اساسنامه" به جای "تغییر اساسنامه" بی دلیل نیست.در واقع،اصلاح اساسنامه به سبب تغییر اساسنامه ناشی از افزایش سرمایه است که منحصراَ در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده شرکت است، نه هیات مدیره.آنچه هیات مدیره انجام می دهد اصلاح عبارت اساسنامه در قسمتی است که مبلغ سرمایه را نشان می دهد. <br></div> text/html 2018-08-15T06:34:36+01:00 www.14shams.ir سامان حسنی ثبت شرکت خاتم کاری چه مواردی را شامل می شود؟ http://www.14shams.ir/post/30 <br><div align="justify"><br>صنایع دستی به عنوان گنجینه ای از تفکر، فرهنگ و تمدن قومی، تلطیف کننده فضای بی روح و خشن زندگی صنعتی و ماشینی است و به همین دلیل نبض تپنده سبد کالاهای اقتصادی، فرهنگی و هنری خوانده می شود. هنر خاتم کاری نیز از هنرهای ظریف صنایع دستی ایران است که سابقه و ریشه ای کهن دارد. این صنعت ارزش هنری فوق العاده زیادی دارد.<br><b><br></b></div><div align="justify"><b>• خاتم چیست ؟</b><br>خاتم ترکیبی است از چند ضلعی های منظم با تعداد اضلاع متفاوت که با استفاده از مواد اولیه گوناگون در رنگ های مختلف تشکیل می شود. و پنج، شش، هفت یا ده ضلعی است. خاتم از هنرهای دستی دقیق و پرکاربرد است که تولید و ساخت آن احتیاج به دقت و حوصله زیادی دارد.<br><b><br></b></div><div align="justify"><b>• تاریخچه خاتم کاری :</b><br>درباره مخترع و مبتکر خاتم بین خاتم سازان و هنرمندان روایات گوناگونی وجود دارد ولی آنچه قابل ذکر است آن است که به درستی معلوم نیست اولین بار خاتم کاری را چه کسی ابداع کرده است. در دائره المعارف فارسی آمده است: «زمان آغاز این هنر دانسته نیست و آنچه درباره آن گفته می شود با افسانه همراه است. برخی از استادان خاتم ساز هنوز بر این عقیده هستند که هنر خاتم سازی معجزه ابراهیم پیغمبر است ».<br>صنعتگران مصری این روش را مانند بسیاری از هنرها و پیشه های دیگر از قطبی ها اقتباس کرده اند، چنیدین قطعه و لوحه که روی آن ها با چوب و استخوان موزائیک کاری شده است در عین الصیره نزدیک قاهره در اوایل دوره اسلام به دست آمده و اغلب آن ها در موزه صنایع اسلامی قاهره و یا موزه برلین وجود دارد که یکی از عالی ترین نمونه های این صنعت در موزه مترو پولتن است.<br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><b>• ثبت شرکت خاتم کاری :</b><br>جهت ثبت شرکت خاتم کاری باید توجه داشته باشید که در ابتدا می بایست قبل از هر چیز نسبت به دریافت مجوز مربوطه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه اقدام نمایید. پس از اخذ مجوز می توانید شرکت خود را در یکی از قالب های سهامی خاص و یا با مسئولیت محدود به ثبت برسانید.<br><b>چ• شرکت سهامی خاص :</b><br>این شرکت حتی اگر فعالیت تجاری نداشته باشد، یکی از انواع شرکت تجاری محسوب می شود که تمامی سرمایه آن توسط سرمایه گذاران تأمین می شود و سرمایه به صورت سهم می باشد و مسئولیت شرکاء در مقابل دیون شرکت به اندازه سهم آنها می باشد. عبارت " سهامی خاص " باید قبل یا بعد از نام شرکت قید شود.<br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><b>• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت خاتم کاری سهامی خاص :</b><br>_ تکمیل و ارائه دو برگ اظهارنامه<br>_ گواهی عدم سوء پیشینه کیفری<br>_ ارائه دو جلد اساسنامه<br>_ دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین<br>_ تصویربرابر اصل شده شناسنامه و کارت ملی<br>_ ارائه مجوز در صورت نیاز<br>_ ارائه گواهی مبنی بر پرداخت حداقل 35 درصد سرمایه شرکت<br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><b>• شرایط لازم جهت ثبت شرکت خاتم کاری سهامی خاص :</b><br>_ حداقل سه نفر عضو اصلی<br>_ حداقل سرمایه شرکت 100,000 هزار تومان<br>_ پرداخت حداقل 35% از سرمایه به صورت نقدی<br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><b>• شرکت با مسئولیت محدود :</b><br>شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است.در اسم شرکت باید عبارت " با مسئولیت محدود " قید شود.<br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><b>• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت خاتم کاری با مسئولیت محدود:</b><br>_ تکمیل و ارائه دو برگ تقاضانامه ی ثبت شرکت<br>_ ارائه دو برگ شرکتنامه<br>_ ارائه دو نسخه از اساسنامه<br>_ ارائه فتوکپی شناسنامه و کارت ملی شرکاء و مدیران<br>_ تکمیل و ارائه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین<br>_ ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز برای فعالیت<br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><b>• شرایط ثبت شرکت خاتم کاری با مسئولیت محدود به قرار ذیل است:</b><br>_ حداقل تعداد شرکاء 2 نفر می باشد.<br>_ حداقل سرمایه اسمی مبلغ یک میلیون ریال می باشد.<br>_ اعضاء هیأت مدیره نباید کارمند بوده و نباید دارای سابقه کیفری (سوء پیشینه) باشند.<br><br></div> text/html 2018-08-15T06:32:38+01:00 www.14shams.ir سامان حسنی ثبت مدت در شرکت های تجاری http://www.14shams.ir/post/28 <div align="justify">شرکت تجاری ممکن است برای مدت محدود یا نامحدود تشکیل شده باشد . در هیچ ماده ای از قانون تجارت درباره مدت شرکت نکته ای بیان نشده است در حالی که مدت شرکت تجاری لازم است معین گردد.<br>معمولاَ شرکا به هنگام تشکیل شدن شرکت ، مدت آن را نامحدود قید می نمایند. با این حال شرکاء در صورت تمایل مجازند در حین تاسیس شرکت ، آن را برای مدت معین تاسیس نمایند. مدت شرکت در صورتیکه محدود باشد باید قید گردد که مثلاَ برای ده سال است والا قید خواهد شد که برای مدت نامحدود از تاریخ ثبت.<br>چنانچه شرکاء ، شرکت را برای مدتی محدود و معین مثلاَ 5 سال تاسیس&nbsp; نمایند، با انقضاء این مدت ، شرکت خود به خود منحل می گردد . این قاعده کاملاَ منطقی است ، چرا که شرکا با تعیین مدت برای شرکت، از قبل چنین توافق کرده اند که هرگاه مدت شرکت به پایان برسد، منحل شود.<br>شرکا در صورت تمایل به ادامه حیات شرکت می توانند مطابق قوانین و مقررات آن شرکت مدت شرکت را تمدید کنند مگر این که تمدید مجدد آن در اساسنامه منع شده باشد. هر گونه تغییر در مواد اساسنامه شرکت منحصراَ در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است . لذا مجمع می تواند در امور شرکت و از جمله&nbsp; تغییر در مقررات اساسنامه شرکت نظیر تغییر مدت شرکت ( اعم از تمدید، تقلیل و خاتمه ) تصمیماتی را اتخاذ نماید.<br>هر نوع تغییرات اساسی در امور شرکت و از جمله هر گونه تغییر در مقررات اساسنامه شرکت ، در صلاحیت این مجمع می باشد.<br>البته مجمع حق افزایش تعهدات صاحبان سهام را با هیچ اکثریتی ندارد زیرا از نظر حقوقی اگر چه تعهد به نفع شخص ثالث جایز است ولی توافق و تراضی به ضرر دیگران ( افزودن تعهدات آنان بدون رضایتشان ) جایز نیست. ولی مجمع عمومی فوق العاده می تواند به اتفاق آرای کلیه شرکای شرکت به تعهدات آنان بیفزاید . ( مثلاَ سرمایه شرکت را افزایش دهد ).<br>همچنین اتخاذ تصمیم برخلاف مقررات قانونی ( به طور کلی ) و برخلاف مقررات تجاری ( به طور خاص) ممنوع است . زیرا توافق اشخاص برخلاف مقررات قانونی اعتبار ندارد.<br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات مدت شرکت</b><br><br>- ارائه اصل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده با امضاء هیات رئیسه ذیل مجمع<br>÷- ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران<br>- ارائه برگ نمایندگی ، نمایندگان اشخاص حقوقی در صورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند. ( رعایت ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت )<br>- در صورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح<br>- چنانچه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت ( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت )<br>- چنانچه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم&nbsp; </div> text/html 2018-08-07T11:08:25+01:00 www.14shams.ir سامان حسنی ساختار و نحوه اداره شرکت های تعاونی http://www.14shams.ir/post/27 <div align="justify">بنا بر ماده 2 قانون شرکت های تعاونی ( ق. ش. ت ) شرکت تعاونی شرکتی است متشکل از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی شرکاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان و تشویق به پس انداز تشکیل می شود. در حال حاضر بنا بر ماده 2 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ( ق. ب. ت ) برای آن که شرکتی تعاونی تلقی گردد، حتماَ باید مطابق مقررات قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تشکیل و به ثبت برسد.<br>بنابراین در شرکت تعاونی هدف شرکاء شرکت از تاسیس یک شرکت ، مشارکت برای تحصیل کالا و خدمات با قیمتی ارزانتر و حذف واسطه ها بین تولیدکننده و مصرف کننده است. به عبارت دیگر اشخاص از تاسیس شرکت تعاونی، به دنبال کسب نفع و سودآوری برای اعضاء نیستند ، بلکه به دنبال همکاری و تعاون در جهت کاهش هزینه ها و جلوگیری از مضرات احتمالی اند.<br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; ساختار و نحوه اداره شرکت های تعاونی</b><br><br>تصویب قانون شرکت های تعاونی در سال 1334 شمسی، نشان می دهد که قانونگذار با انگیزه ترویج تفکر تعاون ، مشارکت و همبستگی بین افراد شاغل در یک حرفه و یا مشاغل واحد درصدد ایجاد راهی قانونی برای تشکیل نهادی کارآ به منظور تقلیل هزینه ها و در عین حال ارتقاء سطح زندگی برای اعضاء با تشریک مساعی آنان از طریق متمرکز نمودن کار تولیدی با هدف کاهش هزینه ها و در نتیجه افزایش سود و یا خرید لوازم مصرفی از تولید کننده و توزیع آن بین مصرف کنندگان بوده است.<br>هر چند در قانون تجارت، شرکت های تعاونی به عنوان یکی از شرکت های تجاری ذکر شده است، اما آنچه محرز می باشد این است که شرکت تعاونی ماهیتاَ با شرکت تجاری، متفاوت می باشد. زیرا هدف اصلی از تاسیس آن ، تسهیل و پیشرفت کار تولیدی و تامین مایحتاج و لوازم زندگی مصرف کنندگان از طریق قطع واسطه ها بوده است.<br>شرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف، ممکن است بر اساس مقررات مربوط به شرکت های سهامی و یا برپایه مقررات خاصی که در قالب یک اساسنامه و با رضایت شرکاء تصویب می شود، تشکیل می شود. بنابراین ، شرکت تعاونی که از لحاظ شکلی مانند یک شرکت سهامی است می تواند به صورت یک شرکت سهامی شکل بگیرد و در این صورت لازم است مقررات مربوط به شرکت های سهامی مشروط بر آنکه مغایرتی با ماهیت شرکت تعاونی ایجاد نشود، رعایت گردد.<br>به عنوان مثال : در شرکت های سهامی، سرمایه و تعداد شرکاء معین و محدود است. بدین معنی که شرکت سهامی با سرمایه معین و تعداد اعضاء مشخص شده و تا زمانی که در مجمع عمومی فوق العاده افزایش یا کاهش و همچنین پذیرش اعضاء جدید تصویب نشود، شرکت از حیث سرمایه و تعداد شرکاء ثابت است ولی در شرکت های تعاونی ” تعداد شرکاء و سرمایه شرکت متغیر و نامحدود است ” . به عبارت دیگر در شرکت های تعاونی، بدون نیاز به تصویب مجمع عمومی فوق العاده ، امکان خرید و فروش سهم بین اعضاء و همچنین فروش سهام توسط اعضاء به افراد جدید مقدور بوده و در نتیجه هم سرمایه و هم تعداد اعضاء تغییر می بایند. که از این جهت محدودیتی وجود ندارد.<br>به طور خلاصه از مقررات مربوط به قانون تجارت، می توان نتیجه گرفت که چنانچه یک شرکت تعاونی تولید یا مصرف مطابق اصول شرکت سهامی تاسیس شود :<br>الف ) حداقل مبلغ اسمی سهام یا قطعات سهام ده ریال می باشد.<br>ب) هیچیک از شرکاء با هر تعداد سهم نمی توانند در مجمع عمومی بیش از یک رای داشته باشد.<br>ج) می بایست هنگام تاسیس حداقل یک سوم سرمایه شرکت نقداَ پرداخت شود و پرداخت بقیه توسط موسسین تعهد شود.<br>د) چنانچه مبلغ مورد تعهد در سررسید پرداخت نشود، مشمول خسارت دیر کرد خواهد شد.<br>ه) سهام شرکت تعاونی با نام و غیرقابل تقسیم است و بهای آن باید نقداَ پرداخت شود. اما اگر، موسسین شرکت تعاونی مایل به تاسیس و اداره شرکت در چارچوب مقررات و اساسنامه مورد توافق شرکاء باشند، باید به این نکته توجه شود که ” مقررات خاص مورد رضایت و توافق شرکاء ” نمی بایست مخالف قانون تجارت باشد.<br>اداره شرکت های تعاونی، مانند سایر شرکت های تجاری با هیئت مدیره است. مدیراتی که مطابق مقررات قانون تجارت، قانون شرکت های تعاونی و اساسنامه تنظیمی انجام وظیفه می نمایند. بر همین اساس، مسئولیت هرگونه اقدام خارج از حدود اختیارات با آنان بوده و چنانچه عمل خلاف، جنبه کیفری داشته باشد، دارای مسئولیت جزایی نیز می باشند. </div> text/html 2018-08-07T10:47:54+01:00 www.14shams.ir سامان حسنی انتقال،اصلاح، استرداد و ثبت اظهار نامه http://www.14shams.ir/post/26 <div align="justify">انتقال،اصلاح، استرداد و ثبت اظهار نامه<br>ماده 21-انتقال حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه یا اعطاء هر گونه اجازه بهره برداری از آن حسب مورد به درخواست کتبی منتقل الیه یا مالک اختراع به مرجع ثبت اعلام&nbsp; و در پرونده مربوطه درج گردد. اعمال این تغییر منوط به پرداخت هزینه مربوطه خواهد بود .<br>ماده&nbsp; 22-چنانچه متقاضی بخواهد اصلاحاتی را در مورد توصیف خلاصه توصیف اختراع یا نقشه های انجام دهد باید صفحاتی از ضمائم که آن هارا یک سند یکپارچه را تشکیل دهد .<br>اضافه کردن بین خطوط چسباندن ، حاشیه نویسی ، یا اصلاح به صورت زیر نویس و اقداماتی از این قبیل ممنوع است .<br>ماده 23-متقاضی می تواند تا قبل از ثبت اختراع ، اظهار نامه خود را اصلاح کند ، مشروط بر این که از حدود اظهارنامه نخست تجاوز ننماید . در خواست اصلاح با پرداخت هزینه مقرر در جدول هزینه ها انجام می پذیرد.<br>ماده 24-اظهار نامه اختراع ممکن است با درخواست کتبی متقاضی مسترد گردد ، در صورت تعدد متقاضیان این درخواست باید به امضای همه آن ها رسیده و متضمن عنوان اختراع ، شماره و تاریخ اظهار نامه باشد . در صورت استرداد اظهارنامه، هزینه های پرداختی مسترد نخواهد شد .<br>تبصره – در صورتی که اظهار نامه مسترد شده مبنای اظهار نامه های تقسیم شده دیگری قرار گرفته باشد ، اظهار نامه های بعدی هم مسترد شده تلقی می گردد.<br>ماده 25-توسفه یا بهبود یک اختراع می تواند موضوع اظهار نامه تکمیلی نیز قرار گیرد، مشروط بر این که مکمل و مبین همان اختراعی باشد که در اظهار نامه باشد که در اظهارنامه اصلی ادعا شده است . در این صورت :<br>1-شماره و تاریخ اظهار نامه اصلی در اظهار نامه تکمیلی ذکر می گردد.<br>2-تکمیلی بودن اختراع در قسمت توصیف بعد از عنوان درج می شود<br>3-اعطای گواهی نامه اختراع به اظهار نامه تکمیلی مشروط به اعطای گواهی نامه اختراع به اظهار نامه اصلی است<br>4-در صورت ثبت اختراع اصلی، آگهی ثبت اختراع تکمیلی متضمن شماره و تاریخ ثبت اظهار نامه&nbsp; اصلی است<br>تبصره 1-در صورت رد اظهارنامه تکمیلی در مهلتی که برای اعتراض به رد وجود دارد ، متقاضی می تواند اظهار نامه خود را به طور مستقل ارائه دهد مشروط به آن که مفهوم اختراعی آن با اظهار نامه اصلی یکسان نباشد در این صورت ، شماره ای جدید به اظهار نامه مستقل داده می شود و از همان تاریخ اظهار نامه تکمیلی حق تقدم خواهد است .<br>تبصره 2-صدور گواهی نامه اختراعی تکمیلی تابع همان مقرراتی خواهد بود که برای گواهی نامه اصلی تعیین شده است ولی مدت اعتبار گواهی نامه تکمیلی نمی توان از مدت اعتبار گواهی نامه اصلی تجاوز کند .<br>ماده 26-استفاده ا مهلت ارفاقی مقرر در بند ه ماده 4 قانون از جمله ناظر بر موارد زیر است :<br>1-افشاء به دلیل یا در نتیجته سو ء استفاده اشخاص ثالث یا ذی حق قبلی متقاضی انجام شده باشد ؛<br>2-افشاء در نتیجه شرکت در یک نمایگاه رسمی باشد که در این فرض متقاضی باید گواهی شرکت در این نمایشگاه را که به تایید مسئولان ذیربط رسیده همراه با درج این مطلب که اختراع فقط در نمایشگاه مذکور به نمایش گذاشته شده است ، ظرف 30 روز از تاریخ تسلیم اظهار نامه به مرجع ثبت تسلیم نماید ؛<br>تبصره – منظور از نمایشگاه رسمی نمایشگاهی است که توسط دولت یا ادارات ذیصلاح داخلی تشکیل می شود و یا توسط دولت یا اشخاص ذیصلاح در یک کشور عضو کنوانسیون پاریس و در سطح بین المللی برگزار می گردد. در فرض اخیر گواهی مسئولان ذیربط نمایشگاه رسمی باید به تایید نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد .<br>ماده 27-مرجع ثبت پس از دریافت اظهار نامه و ضمائم مربوط و احراز شرایط مقرر در ماده 11 قانون آن را در دفتر ثبت و اداره وبر روی هر یک از نسخ اظهار نامه ، تاریخ دریافت اظهار نامه و شماره آن را قید نموده و نسخه دوم آن را همراه با ضمائم که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است بعد از امضاء و مهر و قید تاریخ (ساعت ، روز ، ماه ، سال ) وصول آن با تمام حروف ، به عنوان رسید به متقاضی مسترد خواهد شد .<br>تبصره – در خصوص اظهار نامه هایی که با پست سفارشی ارسال می شوند ، درصورت ثبت اظهار نامه ، نسخه دوم آن ها همراه با ضمائم توسط و به هزینه مرجع ثبت با پست سفارشی به عنوان رسید به متقاضی مسترد خواهد شد در صورت عدم ثبت نیز مراتب به همین ترتیب به اطلاع متقاضیان خواهد رسید .&nbsp; پاسخ اظهار نامه های واصله در چارچوب ماده 167 این آیین نامه به صورت الکترونیکی خواهدبود . </div> text/html 2018-08-07T10:46:58+01:00 www.14shams.ir سامان حسنی آثار حکم ورشکستگی و اعتراض به حکم آن http://www.14shams.ir/post/25 <div align="justify">قبل از ورود به مطلب اصلی توضیح این نکته لازم است که در امر ورشکستگی تجار و شرکت های تجاری با دو قانون مواجه هستیم :<br>1- قانون تجارت مصوب سال 1311 از ماده 412 تا ماده 575<br>2- قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 24 تیرماه 1314 از ماده 1 تا ماده 60.<br>3- آیین نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب سال 1318 از ماده 1 تا ماده 67.<br>بنابراین با استفاده از قوانین مزبور سعی خواهد شد، ورشکستگی تجار . شرکت های تجاری که آخرین مبحث قانون تجارت و در حقیقت پایان کار تاجر یا شرکت ورشکسته می باشد به طور ساده و روشن بیان گردد.<br>به موجب ماده 412 قانون تجارت :<br>" ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که برعهده او است حاصل می شود ".<br>پس از آنکه ورشکستگی یا توقف تاجر ورشکسته به دادگاه حقوقی محل اقامت تجر وسیله یکی از اشخاص فوق اعلام گردید، دادگاه با حضور تاجر ورشکسته و حضور دادستان یا یکی از طلبکاران به موضوع رسیدگی نموده و در صورتی که توقف در پرداخت دیون تاجر را احراز نماید حکم ورشکستگی وی را صادر می نماید .<br><b><br></b></div><div align="justify"><b>حکم ورشکستگی تاجر دارای آثار و نتایجی است که از جمله موارد ذیل را می توان برشمرد :</b><br>1- پس از صدور حکم ورشکستگی، تاجر از مداخله در اموال خود ممنوع بوده و در حقیقت جزو محجورین می باشد و اگر در مدت ورشکستگی چیزی عاید او شده باشد حق دخالت نخواهد داشت.<br>2- کلیه اختیارات و امور مالی او که در پرداخت قروضش موثر می باشد، به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه محول می گردد.<br>3- دادگاه ضمن صدور حکم ورشکستگی یا پس از 5 روز مدیر تصفیه را تعیین می نماید.<br>4- از تاریخ صدور حکم ورشکستگی هر کس هر گونه دعوایی اعم از منقول و غیرمنقول داشته باشد، باید بر مدیر تصفیه اقامه نماید.<br>5- دستور مهر و موم اموال و دارایی تاجر به وسیله دادگاه صادر می گردد.<br>6- دارایی تاجر توثیف می گردد و در صورتی که دادگاه لازم بداند، خود تاجر نیز ممکن است توقیف گردد.<br>7- پس از صدور حکم ورشکستگی قروض مدت دار، با رعایت تخفیف زمانی، به قروض حال تبدیل می گردد.<br>8- هر گاه تاجر ورشکسته سفته یا براتی صادر کرده باشد که قبول نشده یا براتی را قبول نموده، اشخاصی که مسئول تادیه وجه سفته یا برات می باشند باید با رعایت تخفیفات لازم نسبت به مدت، وجه آن را نقد بپردازند یا اینکه در موعد پرداخت آن را تادیه نمایند.<br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; اعتراض به حکم ورشکستگی</b><br><br>به حکم ورشکستگی نیز مانند سایر احکام می توان اعتراض نمود. همچنانکه ماده 536 قانون تجارت در این خصوص چنین تصریح می دارد :<br>1- به حکمی که حضوری یا غیابی صادر گردد تاجر ورشکسته می تواند اعتراض نماید. در این صورت به اعتراض او برابر مقررات در مرجع ذیصلاح رسیدگی می شود.<br>2- مهلت اعتراض از حکم ورشکستگی برای کسانی که در ایران اقامت دارند، یک ماه از تاریخ ابلاغ می باشد.<br>3- برای کسانی که مقیم کشورهای خارج هستند، دو ماه است به شرط اینکه ذینفع باشند.<br>4- مهلت اعتراض برای تاجر ورشکسته ده روز می باشد.<br>5- علاوه بر احکام ورشکستگی بعضی از قراردادها، مانند قرار مربوط به تغییر یا تعیین عضو ناظر یا مدیر تصفیه و فروش اموال تاجر نیز قابل اعتراض می باشد که از بحث پیرامون آن ها صرفنظر می شود. لیکن ذکر این نکته لازم است که برابر قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 15 / 4 / 1374 مهلت تجدیدنظر خواهی برای احکام صادره در داخل ایران 20 روز از تاریخ ابلاغ رای و برای کسانی که در خارج از ایران اقامت دارند مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ رای دادگاه می باشد.&nbsp; </div> text/html 2018-08-07T10:45:44+01:00 www.14shams.ir سامان حسنی شماره گذاری ، امضاء و پلمپ دفاتر تجاری http://www.14shams.ir/post/24 <div align="justify">داشتن دفاتر تجاری برای تنظیم و ترتیب اداره امور تجار و شرکت های تجاری مفید و قانوناَ لازم است. تعیین وضع دارایی و نگاهداری حساب سود و زیان و تهیه ترازنامه، بر اساس این دفاتر به عمل می آید. به علاوه دفاتر مذکور در تشخیص و تعیین مالیات، مورد استفاده ممیزان مالیاتی قرار می گیرند و نیز در تعیین نوع ورشکستگی تاجر و شرکت تجاری، می توانند ملاک باشند.<br>به موجب ماده 6 قانون تجارت، دفاتری که داشتن آن ها برای تجار ( و شرکت های تجاری ) الزامی است عبارتند از :<br>– دفتر روزنامه .<br>– دفتر کل.<br>– دفتر دارایی.<br>– دفتر کپیه .<br>دفاتر دیگری به نام های دفتر صندوق، دفتر انبار و غیره وجود دارد که قانون تجارت ، تصریحی در الزام به داشتن آن ها ندارد. این دفاتر ، دفاتر معین نامیده می شوند و برخی از تجار و شرکت های تجاری از آن ها استفاده می کنند.<br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; شماره گذاری ، امضاء و پلمپ دفاتر تجاری</b><br><br>چون دفاتر تجاری ، سندیت دارند و دلیل محسوب می شوند برای حفظ اعتبار و مصون داشتن آن ها از تقلب و دست بردن احتمالی، شماره گذاری صفحات و امضاء و پلمپ آن ها ، لازم شده است.<br>دفاتر تجاری به استثناء دفتر کپیه ، قبل از آن که چیزی در آن نوشته شده باشد، باید توسط نماینده اداره ثبت ، امضاء شود. برای دفتر کپیه امضای مزبور لازم نیست . ولی باید اوراق آن، دارای شماره ترتیبی باشد. در موقع تجدید سالیانه هر دفتر ، مقررات مزبور رعایت خواهد شد.<br>امضاء و پلمپ دفاتر تجاری، در تهران توسط اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری&nbsp; و در خارج از تهران توسط متصدی مخصوصی که از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین می گردد، انجام می شود.<br>دفتر روزنامه، دفتر کل و دفتر دارایی که برای امضاء به متصدی امضاء ، تسلیم می شود باید دارای شماره ترتیبی بوده و قیطان کشیده باشد. و متصدی امضاء ، مکلف است صفحات دفتر را شمرده، در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آن را با تصریح به اسم و رسم صاحب دفتر، نوشته با قید تاریخ امضاء و دو طرف قیطان را با مهر سربی، که وزارت دادگستری برای این مقصود تهیه می نماید، منگنه کند. لازم است که کلیه اعداد حتی تاریخ، با تمام حروف نوشته شود.<br>جهت طی مراحل پلمپ دفاتر تجاری در قدم اول می بایست به سامانه اداره ثبت شرکت ها مراجعه کنید و گام به گام اطلاعات خواسته شده را در سامانه تکمیل کنید.<br>این اطلاعات شامل موارد زیرند :<br>1- اطلاعات متقاضی حقوقی<br>وارد نمودن تابعیت ، شناسه ملی شخص حقوقی، شماره تلفن و کد پستی ، اطلاعات آدرس محل دریافت دفاتر پلمپ شده<br>2- اطلاعات شخصیت حقوقی<br>3-&nbsp; اطلاعات تکمیل کننده اظهارنامه<br>درج اطلاعات مربوط به یکی از اعضاء هیات مدیره<br>4- هیات مدیره شرکت / موسسه<br>درج اطلاعات سایر افراد هیات مدیره نظیر نام ، نام خانوادگی ، شماره همراه ، کد پستی و …<br>5- سمت هیات مدیره شرکت / موسسه<br>وارد نمودن عضو هیات مدیره ، سمت وی، مدت تصدی ، تاریخ شروع سمت ، تعیین وضعیت حدود حق امضاء اعضای هیات مدیره و سمت عضو هیات مدیره<br>6. دفتر مورد تقاضا<br>تعیین دفتر روزنامه، تعداد صفحات و تعداد جلد و کلیک بر روی قسمت ” دفاتر خاص ” در صورتی که متقاضی نیاز به دفاتر خاص داشته باشد .<br>7. تایید صحت اطلاعات<br>در انتها با انتخاب گزینه “پذیرش نهایی ” از رسید پذیرش اینترنتی و اظهارنامه پلمپ دفاتر تجاری پرینت بگیرید و مدارک مورد نیاز را از طریق پست ارسال نمایید.<br><b><br></b></div><div align="justify"><b>مدارک لازم جهت ارسال پستی به اداره ثبت شرکت ها&nbsp; به قرار ذیل است : ( اشخاص حقیقی )</b><br>1- اصل اظهارنامه پلمپ دفاتر دریافتی از اینترنت ( مهر و امضاء شده )<br>2- تصویر کارت ملی متقاضی پلمپ دفاتر<br>3- تصویر پروانه کسب و یا مجوز فعالیت کسبی<br><b><br></b></div><div align="justify"><b>مدارک لازم جهت ارسال پستی به اداره ثبت شرکت ها :&nbsp; ( اشخاص حقوقی )</b><br>1- اصل اظهارنامه پلمپ دفاتر دریافتی از اینترنت ( مهر و امضاء شده )<br>2- تصویر آخرین روزنامه رسمی شخصیت حقوقی<br>3- تصویر کارت ملی مدیر عامل<br>4- اصل یا کپی وکالتنامه و یا معرفی نامه در خصوص اشخاص دولتی<br>پس از ارسال و پست مدارک ، بارکد پستی و تاریخ تحویل مدارک به پست را در سامانه وارد نمایید. لازم به توضیح است پس از تایید کارشناس مربوطه و دریافت پیامک ، می بایست نسبت به پرداخت هزینه های پلمپ دفاتر تجاری اقدام نمایید. (هزینه ی پلمپ دفاتر تجاری به صورت اینترنتی پرداخت می گردد ).<br>پس از پرداخت هزینه ها در سامانه ، دفاتر پلمپ شده از طریق پست پیشتاز به نشانی کد پستی آدرسی که در سامانه درج گردیده برای متقاضی ارسال می گردد. </div>